top of page

FrP er opptatt av viktig infrastruktur

John Ivar Liverød ytrer en bekymring over Høyres utspill om at de nå ønsker å se på muligheten for at kommunen selger seg ut av Sandefjord Bredbånd.


Det er gledelig at Høyre endelig ser det vi i FrP har ment i flere år.

Jeg opplever at John Ivar Liverød villeder litt med det han fremmer i sitt innlegg i SB 25.01.23.


Et lokalt utbygget fibernett begrenset til “gamle” Sandefjord Kommune kan neppe anses som teknisk monopol. Det finnes ikke alternativer for innbyggere når det kommer til vann, avløp, energi og vei, men det gjør det på kommunikasjon. Det finnes trådløse alternativer som mobil og satellitt kommunikasjon. Et mobilnett der staten har sikret betydelige eierinteresser. Det er også mobilnettet som er definert som det samfunnskritiske alternativet i en krisesituasjon. Det er der vi får og vil få informasjon om det skulle oppstå en krise.


John Ivar Liverød trekker paralleller til det vi har opplevd på energi markedet. Om den teorien skulle være relevant så har vi jo et helt likt risikobilde på fibernettet. Sandefjord Kommune via Sandefjord Bredbånd leverer infrastrukturen, men innholdet er jo levert av Altibox som er en marksdsdrevet aktør. I ytterste konsekvens så kunne Altibox valgt å øke prisen på leveransen av innholdet med mange 100% slik vi opplevde med strøm?


Dersom vi skal følge John Ivar Liverød sine argumenter om at vi potensialt sett skulle risikere å komme i samme situasjon på bredbånd som vi har opplevd på strøm, så ville ikke kommunen ved å fortsatt kontrollere Sandefjord Bredbånd være i stand til å sikre alle innbyggerne i kommunen, gitt at det er andre kommersielle aktører som eier infrastrukturen i Stokke og Andebu. Et scenario som ville vært politisk umulig forsvare dersom om vi kun var i stand til å ivareta deler av innbyggerne.


Argumenter som taler for et salg er derimot til fordel for alle innbyggerne i kommunen.


Det kan argumenteres for at det er et kjærkomment bidrag kommunen får i utbytte fra Sandefjord Bredbånd, men det er begrenset til 20-30 millioner pr.år. Et salg til 1 milliard som settes i fond, vil kun trenge 2-3% avkastning for å nå samme utbytte. Når vi da vet at gode stabile fond historisk sett gir en avkasting på mer enn 5-6% så er det samfunnsøkonomisk uklokt å ikke benytte en slik mulighet.


Jeg hadde i større grad fulgt John Ivar Liverød sin argumentasjon dersom Sandefjord Bredbånd hadde monopol i hele kommunen, og unike tjenester som ga innbygger og næringsliv en fordel fremfor andre kommuner her til lands. Men fakta er at vi har verken monopol eller ekstraordinære tjenester. “Vi” eier et fiber nett i deler av kommunen som vi sammen med en betydelig markedsaktør (les. Altibox) tilbyr helt ordinære tjenester over, til en del av våre innbyggere.


Forøvrig en tjeneste som p.t leveres billigere av tilsvarende tilbyder i feks. Stokke


Det oppleves som en større risiko å sitte på eierskapet til en infrastruktur vi ikke kan vite om vil opprettholde sin posisjon og betydning i fremtiden, ei heller om selskapet er i stand til å fortsette å levere et tilsvarende utbytte.


Jeg opplever at Sandefjord Kommune var smarte i 2004 da det var et skrikende behov for denne infrastrukturen, men at nå er jobben utført. Andre større og viktigere oppgaver krever både økonomien og oppmerksomheten, så vi kan fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne i hele kommunen.

23 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page