top of page

Støtt oss

Det å drive et lokallag koster penger, det er mye som skal på plass. Vi ønsker jo å vise hva vi står for og hvordan vi vil jobbe for Sandefjord. Vi har ambisjoner om å bidra til en god utvikling av kommunen. Det betyr at vil kurse våre tillits og folkevalgte, vi ønsker å arrangere medlemsmøter, aktiviteter og mye annet som gir muligheter til å være synlige og følge opp viktige politiske saker, samt å bygge organisasjonen.

 

Har du lyst til å bidra økonomisk? Det vil gi oss mulighet til å drive en god valgkamp, hvor vi kan vise frem vår politikk.

Beløp under 10.000 offentliggjøres ikke, men beløp over dette må rapporteres inn.

Kontonummer: 2480 31 27588
Vipps: Sandefjord FrP #90830
money-gc98b4d68e_1920.jpg
bottom of page