top of page

Det koster å drive valgkamp

Det å drive valgkamp koster penger, det er mye som skal på plass. Vi ønsker jo å vise hva vi står for og hvordan vi vil jobbe for Sandefjord de neste 4 år. Vi har som ambisjon å være i posisjon slik at vi fortsatt kan bidra til en god utvikling av kommunen.

 

Har du lyst til å bidra økonomisk? Det vil gi oss mulighet til å drive en god valgkamp, hvor vi kan vise frem vår politikk.

Beløp under 10.000 offentliggjøres ikke, men beløp over dette må rapporteres inn.

Kontonummer: 2480 31 27588
Vipps: Sandefjord FrP #90830
money-gc98b4d68e_1920.jpg
bottom of page