top of page

13. feb. 2023

Jippi
Vi fikk vedtatt viktige resolusjoner

Vi deltok med 10 delegater på Fylkesårsmøte for Vestfold og Telemark FrP denne helgen. Vi hadde sendt inn flere resolusjoner som vi ønsket vedtatt. Så det er klart at spenningen var på topp når vi skulle i gang med resolusjonsbehandlingen.

Jippi
Vi fikk vedtatt viktige resolusjoner

11. feb. 2023

Fylkesårsmøte - Vestfold og Telemark FrP

100 glade FrP delegater er samlet til fylkesårsmøte i Vestfold og Telemark FrP for aller siste gang.
Fra 2024 så er Vestfold og Telemark delt til to fylker igjen, selv om FrP ikke ønsker fylkeskommunen, men to forvaltningsnivåer.

Fylkesårsmøte - Vestfold og Telemark FrP

2. feb. 2023

Informasjon om kjernekraft

Er tiden moden for kjernekraft i Norge? Vi kommer til å trenge svært mye strøm i årene som kommer, kan kjernekraft være løsningen? Vi trenger mer kunnskap og informasjon. Derfor arrangerer Sandefjord FrP et åpent møte.

Informasjon om kjernekraft

20. jan. 2023

Disse stiller til valg for Sandefjord FrP

Sandefjord FrP har avholdt sitt nominasjonsmøte og valgt følgende liste til kommunevalget høsten 2023. Nominasjonsmøtet valgte å kun kulminere partiets 1.kandidat, hun er Sandefjord FrP sin ordførerkandidat

Disse stiller til valg for Sandefjord FrP

18. jan. 2023

Nytt lokalvalgs program 2023-2027

Årsmøtet i Sandefjord FrP har vedtatt nytt lokalvalgs- program for perioden 2023-2027

Nytt lokalvalgs program 2023-2027

7. des. 2022

Budsjettarbeidet

Vanskelige økonomiske tider for de fleste, det er dagens situasjon. Strømprisen påvirker også kommuneøkonomien, så kommunedirektøren la frem mange upopulære kutt og det han kaller en spareplan. Det er selvfølgelig ingen hyggelig situasjon for noen.

Budsjettarbeidet

27. nov. 2022

Julebord for medlemmer

Sandefjord FrP forsøker vært år å gjennomføre julebord for medlemmene om bord på Ms Color Hybrid. Det var vanskelig under pandemien, men nå fikk vi det endelig til :)

Julebord for medlemmer

12. nov. 2022

Høstkonferanse Gardemoen

470 glade FrP medlemmer deltar på årets høstkonferanse på Gardemoen, vi er 13 personer fra Sandefjord. Partiets generalsekretær Finn Egil Holm har holdt en god innledning, men gir nå ordet til partiledere Sylvi Listhaug

Høstkonferanse Gardemoen

21. okt. 2022

Åpent møte om næringsliv

Det var interessant å høre om Grunderiet og fra Grans Bryggeri om hvordan hverdagen er.

Åpent møte om næringsliv

18. okt. 2022

Helse og omsorg først

Eldre skal selv kunne velge hvilket sykehjem de vil bo på eller hvem som skal komme hjem til dem og hjelpe dem i hverdagen.

Helse og omsorg først

18. okt. 2022

Hvem som driver, eller kvalitet?

Sandefjord FrP vil ha et mangfold av barnehager som tilbyr et variert pedagogisk innhold av høy kvalitet. Vi ser nå at de private barnehagene sine rammevilkår endres og vi lurer på hvordan det blir for de private barnehagene i Sandefjord.

Hvem som driver, eller kvalitet?

5. okt. 2022

Bom 1 - FrP 0

Formannskapet vedtok mot FrP sin stemme kommunedirektørens innstilling: Sandefjord kommune anmoder Statens vegvesen om å igangsette planlegging av ny riksvei mellom Tassebekk og Sandefjord lufthavn Torp basert på en finansiering med bompenger.

Bom 1 - FrP 0

5. okt. 2022

Tirsdagskaffen

Sandefjord FrP arrangerer kaffetreff den første tirsdagen i måneden, på tirsdagens kaffetreff på Bakgården så var det godt fremmøte i alle årsklasser og kjønn.

Tirsdagskaffen

12. sep. 2022

Et godt møte om helsepolitikk

Vi inviterte våre medlemmer til møte om Fremskrittspartiets helsepolitikk. Friheten til å kunne velge tilbyder av helsetjenester reduseres med ny regjering. De fjerner godkjenningsmodellen som var til for at private bedrifter kunne levere tjenester til deg og meg.

Det betyr at private bedrifter som tilbyr helsetjenester ikke lenger kan bli godkjent, og du kan ikke bruke dem uten å betale alt fra egen lomme. Staten dekker ikke kostnaden, du skal kun bruke de offentlige tjenestene.

Et godt møte om helsepolitikk

12. sep. 2022

Sandefjord Arbeiderparti krisemaksimerer

Under behandling av forslag til ny kommuneplan som skal legges ut på høring tok det helt av for AP, de mener vi raserer bokvaliteten. Vi forsøkte gjentatte ganger å si at vi legger forslag til endringer ut på høring, det er på ingen måte vedtatt. Det kom til og med påstander om at vi skulle fortette mer enn nabobyene. Jeg vil påpeke at Larvik har en utnyttelse på 50% BYA i sentrum, mens vi foreslår å øke fra 35% BYA til 45% BYA i Sandefjord sentrum. Så ikke helt riktig påstand fra Arbeiderpartiets gruppeleder der.

Sandefjord Arbeiderparti krisemaksimerer

18. aug. 2022

De eldre og digitale ferdigheter

Sandefjord kommune har som mål å være en digital kommune. Samtidig er det en realitet at en stor andel av innbyggerne har utfordringer med å benytte digitale verktøy som er nødvendige for å mestre hverdagslivet fullt ut. Og vi har lest i nyhetsoppslag at flere eldre har utfordringer, derfor er det viktig å følge opp med muligheter til opplæring.

De eldre og digitale ferdigheter

18. aug. 2022

Mobilitetsplanen ble behandlet

Rødsåsen, bompenger og veterinærtjeneste var saker som ble behandlet i formannskapets møte tirsdag 16. august.

Denne høsten så kommer det mange saker til behandling som vil berøre byens innbyggere, så det kan være greit å følge med.

Mobilitetsplanen ble behandlet

17. jun. 2022

Vil du bli med på laget?

Det er kommunevalg i september 2023, prosessen for å bygge laget begynner nå. Kunne du tenke deg å bli med på å påvirke og bidra til at Sandefjord blir et enda bedre sted å bo?

Vil du bli med på laget?

17. jun. 2022

Sandefjord Frivilligsentral er bekymret for framtidsutsiktene

Styret i Sandefjord Frivilligsentral er bekymret for framtidsutsiktene til rekrutering og videreføring av tjenestetilbudet frivillige gjør i samarbeid med Frivilligsentralen. De har ikke hatt for vane å henvende seg til kommunens politikere for å be om økte bevilgninger, men så langt i år går regnskapene i negativ retning. 2020 og 2021 med mye nedstenging grunnet pandemi, har også gjort noe med inntektssiden, da mye av støtten de har mottatt fra næringsliv og private har uteblitt.

Sandefjord Frivilligsentral er bekymret for framtidsutsiktene

17. jun. 2022

FrP, H og Sp fremmet et fellesforslag i formannskapet

Vi klarte å enes om hvilke saker kommunedirektøren skulle se nærmere på i tillegg til sitt eget fremlagte forslag. Saken skal videre til kommunestyret den 22. juni, da er også KrF med.

FrP, H og Sp fremmet et fellesforslag i formannskapet
bottom of page