top of page

Bilen skal gi deg frihet!

Man må på jobb. Man må raskt hjem. Middagen venter. Barn må kjøres. Barn må hentes. Man må på butikken. Man må kjøre foreldrene til legen. Man må på foreldremøter. Man må egentlig ganske mye for å få hverdagen til å gå opp. Og det går ikke buss hver gang. Tvert imot.

Sandefjord FrP vil ikke innføre byvekstavtaler i Sandefjord kommune, dette er avtaler med stat og fylke som krever en stor andel egenfinansiering fra kommunen og krav om at bompenger innføres for å begrense vekst i personbiltrafikken.

 

Vi vil si nei til at det innføres bompenger i Sandefjord Kommune, det er å anse som en ekstra beskatning av bileiere, og pengene brukes ofte til andre tiltak enn å bygge ny vei. Det er slik at mye av det bilistene betaler inn til staten via bilrelaterte avgifter går inn i statskassen og brukes på å finansiere andre ting. Vi mener staten må ta større ansvar for utbygging av vei og trafikksikkerhetstiltak enn de gjør i dag. Lokalt så jobber vi for å opprette et infrastrukturfond, hvor avkastningen skal bidra til vei og trafikksikkerhetstiltak.

Smilende jenter i bil

Mobilitetsplanen i Sandefjord Kommune

Mobilitetsplanen legger opp til at all vekst i trafikk skal gjøres med sykkel, gange og kollektiv.

Vi har også fokus på og synes det er bra at det skal legges til rette for gående, syklende og øke kollektivtilbudet. Men nå skal det gjøres ved å gjøre det vanskelig og dyrere for deg å bruke bilen.

Tiltak som skal iverksettes er: Færre parkeringsplasser, økt parkeringsavgift, fjerne gratisparkering og stenging av gater i sentrum. Vi ønsker at folk skal bruke sentrum og mange er avhengig av å bruke bilen, så må vi kunne tilby parkeringsmuligheter uten skyhøye parkeringsavgifter. 

Flere partier på venstresiden er for at det skal innføres bypakke med bomring og bruk av bompenger. De ønsker også å øke parkeringsgebyrene og fjerne gratis parkeringen

 

Mange av prosjektene i en bypakke går til å betale for helt andre tiltak enn ny vei.

Vi vil si nei til bomring, bompenger og restriksjoner for bruk av bil i Sandefjord Kommune.

 

Vi vil si nei til å fjerne gratis parkering og øke parkeringsavgiftene

(utover den årlige konsumpris indeksen.)

bottom of page