top of page

Politikk

Vi hører ofte fra folk når vi snakker med dem at de ikke har greie på politikk, at de ikke interesserer seg for det. Men hva er egentlig politikk? De aller fleste mennesker er faktisk interessert i politikk, folk prater og diskuterer det langt oftere enn de er klar over. Politikk er ikke annet enn det som skjer rundt oss hver eneste dag. Det er veien du kjører på, det er barnehagen, lekeplassen, det er skatten du betaler ja, alt er egentlig politikk. Politikk er det som skjer i samfunnet og rundt deg. 

Det er ingen utdannelse for å bli politiker, politikere er helt vanlige folk som bor i nærområdet, det er folk som ønsker å bidra med å ivareta og utvikle samfunnet. Man velger ofte parti basert på hva man selv tenker og mener er riktig. Man kan velge å bidra med organisasjonsarbeidet i partiet eller man kan velge å stille på liste til valget. Blir man valgt inn så er man en politisk representant for partiet.

Det er tidkrevende å være folkevalgt, men spennende. Det er mye å sette seg inn i og det er mye mer enn å sitte i møter. Folk tar kontakt for å snakke om sine saker, eller informere om hull i veier, mangler ved tjenester og mange andre ting som skjer i samfunnet. De aller fleste politikere bruker sin fritid på dette arbeidet. Det er utrolig lærerikt å være folkevalgt, man lærer om samfunnet, ulike problemstilling og hvordan saker og ting henger sammen. Du møter mange hyggelige mennesker på veien og skaffer nye bekjentskaper.

Vi folkevalgte er valgt inn for å ivareta den politikken vi gikk på valg på, det som ofte blir referert til som valgløfter. I dag er det mange partier å velge mellom, over tid så har det blitt en større utfordring for et parti å få flertall, det ender ofte ut i at man må samarbeid med ett eller flere partier. Det betyr at det er vanskelig for et parti å få gjennomslag for den politikken de står for, det blir ofte kompromiss eller det at et av partiene ikke får tilslutning for saken de ønsker å få vedtatt. Det kan fort bli oppfattet som brudd på valgløftet, og folket mister troen på partiene.

Derfor er det viktig at vi som folkevalgte (politikere) snakker tydelig og klart, vi må ha ryggrad til å stå for det vi mener og det vi har sagt. Vi må være ærlige på det vi får til og det vi ikke får til.

Vi forsøker hver dag og få til endringer som vi mener er nødvendig, vi lykkes ikke alltid, men vi gir oss ikke heller.

Du kan lese om vår politikk på hjemmesiden under de forskjellige tema eller du kan lese det i PDF ved å klikke på ikonet under.

 

Tror du det bor en FrP politiker i deg, å du kunne tenke deg og bidra? Ta kontakt da vel.

Politiske møter

I Sandefjord Kommune så benytter vi utvalgsmodellen. Det betyr at vi har fire hovedutvalg, formannskap og kommunestyret. Det øverste organet i kommunen er Kommunestyret med sine 45 representanter. Kommunestyret har delegert myndighet til kommunedirektøren (ADM) og formannskapet som har 13 medlemmer, formannskapet innstiller til kommunestyret. Vi har fire hovedutvalg: Kultur, idrett og fritid (KIF), Helse, sosial og omsorg (HSO), Miljø og plansaker (MP) og Kunnskap, barn og unge (KBU) disse utvalgene har også 13 medlemmer.

Sandefjord FrP har representasjon i alle utvalg, formannskap og kommunestyre. Det fattes beslutninger i nærmere 100 saker i måneden som berører ulike områder av kommunen.

Du finner mye informasjon på kommunens hjemmeside. 

Du kan også følge de politiske møtene digitalt

Frp.no
bottom of page