top of page

Katastrofal helsepolitikk fra sosialistene

Dagens regjering ønsker å fjerne folkets rett til fritt behandlingsvalg.

Marcus Elias Rødseth
Leder av Sandefjord og Larvik FpU Marcus Elias Rødseth har skrevet om regjeringens helsepolitikk sammen med Roksana Zalewska

I dag er helsekøene lenger enn på mange år. Korona-pandemien har ført til at rundt 240 000 folk står i helsekø. Disse menneskene er folk som i større eller mindre grad har måttet sette livet sitt på vent og ventetiden på offentlige sykehus er i noen tilfeller måneder lange.


I 2021 kom det en evaluering av fritt behandlingsvalg som slo fast at fritt behandlingsvalg har bidratt til å redusere helsekøene, ventetider og gitt mer effektive sykehus. Valgfriheten som følger med fritt behandlingsvalg, oppleves som veldig viktig for noen pasienter. Andre pasienter ønsker seg denne valgfriheten, men har ikke hatt kjennskap til retten til fritt behandlingsvalg. Det betyr at vi bør forbedre ordningen for fritt behandlingsvalg, ikke skrote den.


I England har de siden 2002 innført ordninger som har likhetstrekk med fritt behandlingsvalg her hjemme i Norge. Analyser av disse ordningene viser at pasienter som får frihet til å velge blir mer bevisst på kvalitet. Pasientene velger i større grad sykehus med god kvalitet. Dette førte igjen til at sykehusene responderte med å forbedre kvaliteten de tilbød. Dette medførte blant annet til en nedgang i dødeligheten etter hjerteoperasjoner.


Det viktigste for regjeringen burde være at pasientene får den behandlingen de trenger, ikke hvor de ønsker å ta den. Folk flest bryr seg ikke om sykehuset er offentlig eller privat så lenge behandlingen de får er god og lett tilgjengelig. Folk ønsker å bli behandlet fort nok så man slipper å putte livet på vent lenger enn det man må.


Kapitalisme gir oss konkurranse, og konkurranse tvinger frem effektivitet, kvalitet og god service. Sosialistenes politikk er å forvalte offentlige midler slik at de beholdes under folkevalgt kontroll.


Vi i FpU derimot er mer opptatt av at de syke skal få det beste mulige tilbudet, og at de skal få behandling så fort som mulig. Vi mener også at ethvert menneske har rett til å velge hvor man ønsker å få behandling for sine sykdommer. Helse er for viktig til å bli offer for sosialistisk ideologi.

23 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page