top of page

Frivilligheten lenge leve!

Uttrykket «Uten frivillighet stanser Norge» er det ikke vanskelig å skrive under på. Norsk «dugnad» for å bidra til et trygt og godt velferdssamfunn har lang historie i landet vårt.

Det er bare å kaste et blikk på Borgertoget 17. mai i Sandefjord, så ser en det mangfold av frivillighet som er blant foreninger, korps og idrettslag.

I Sandefjord Kommune er det tre Frivilligsentraler som organiserer utrolig mye frivillig innsats. Denne innsatsen tilsvarer adskillige årsverk og verdiskapning i kommunen vår. Statistisk sett utgjorde frivillig innsats i Norge over 142 000 årsverk med en verdiskapning på rundt 78 milliarder kroner. (Tall fra Statistisk Sentralbyrå)

Frivilligheten, sammen med samfunnet ellers, har vært gjennom to tøffe år med pandemi. Når det hele åpnes opp igjen ser vi økte utgifter til strøm i Frivilligsentralenes lokaler, økte utgifter til transport av dem som måtte ha et slikt behov osv.

Sandefjord Frivilligsentral har en omfattende transporttjeneste hvor over 25 frivillige sjåfører kjører de fire minibussene sentralen eier. I siste normalår før pandemien ble det kjørt over 58 tusen kilometer og fraktet nesten 27.000 personer til forskjellige aktiviteter.

Alle tre Frivilligsentraler har ikke bare fokus på eldre og pleietrengende. Fokus er like stort på trivsel og glede for barn og unge. Det finnes utlånssentraler organisert under Frivilligsentralene der familier kan låne sports- og fritidsutstyr til sommer- som vinteraktiviteter. Her er også gjenbruk av utstyr et mål.

Spesielt for Sandefjord Frivilligsentral er at den i samarbeid med Sandefjord Kommune organiserer «Home-Start Familiekontakten». Dette tilbudet gis familier som har det tøft i en oppstartsfase, ved at frivillige bistår noen timer pr. uke til hjelp.

Sandefjord FrP er opptatt av frivillig innsats og bistand på alle nivå. Det offentlige hverken kan, eller bør, løse alle utfordringer og oppgaver samfunnet står over for.

Derfor har Fremskrittspartiets landsmøte vedtatt følgende i handlingsprogrammet for inneværende Stortingsperiode:

«Frivilligheten skal ikke brukes av det offentlige som et instrument, men må få velge sine oppgaver, organisasjon og arbeidsform selv. For å legge til rette for gode rammer for frivilligheten ønsker Fremskrittspartiet å arbeide for momsfritak for frivillige organisasjoner, registrert i frivillighetsregisteret. Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag og foreninger, næringsliv og kommune. Frivilligsentralene spiller en viktig rolle rundt om i kommunene og har en viktig funksjon i å støtte og stimulere til frivillig innsats og samarbeid med lokale lag og foreninger.»

Vidar Andersen

Lokallagsleder

Sandefjord FrP39 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle
bottom of page