top of page

Arbeiderpartiet befester sin avstand til befolkningen

I Sandefjords Blad på nett 30.11.23 kunne vi lese at Randi-Elizabeth Withbro (Ap) vil ha sterkere tiltak for at kommunen skal nå klimamålene. Som SB’s journalist, fulgte også jeg Formannskapet og debatten rundt klimabudsjettet som var til behandling. Representanten fra Arbeiderpartiet (Ap) viser at noen lokalpolitikere har en lengre vei å gå når det kommer til å være en representant for velgerne med sitt innlegg i debatten. Man skulle tro at Ap’s folkevalgte har landsmoderen’s ordtak “Alt henger sammen med alt” godt lagret i ryggmargen. Men her bommer representanten Withbro på så mange plan.


De folkevalgte har besluttet å ha som mål et kutt på 50-55% av utslippet sammenlignet med 1990. De mest ivrige politikerne i klimadebatten bruker en hver anledning til å angripe bilen når tiltak for å nå målet diskuteres. Med rette vil kanskje mange si, når det er beskrevet i rapporten at veitrafikk står for en stor andel av utslippet. Ap’s representant går forutsigbart rett i strupen på bilen, og mener at tvangstiltak som bom, vil medføre at folk vil velge andre måte å forflytte seg på. Selv har de i representantens egen husholdning kvittet seg med en bil og erstattet den med en elsykkel, og dersom det ble anlagt bom i Sandefjord ville også mannen i huset benyttet elsykkel, men altså først dersom et tvangstiltak i form av bom blir gjennomført.


Videre kunne Ap’s representant informere oss om at i deres familie så er de heldig for de slipper å pendle ut av Sandefjord men at hun likevel har lang reisevei til jobb, og med langt mener representanten 4 min med bil. Ofte velger hun alikevel bilen, særlig om det er litt kaldt. I innlegget klarer Ap’s representant i tillegg å snike inn kommuneøkonomi som et incentiv for bom.


Min opplevelse er at ikke alle kommunens innbyggere har en økonomi til å ha to biler i husholdningen, og enda færre har en fleksibilitet der de kan velge i alternativene om de skal ha en eller to biler, eller x antall elsykler. Videre er det ytterst få som bor kun 4 minutter i bil fra arbeid, og få som har en økonomi som tilsier at de har råd til å bo i nabolaget til ordføreren. Når dette kommer fra en representant fra et parti som i utgangspunktet er ment å representere arbeiderklassen, så er det bekymringsfullt at det vises så liten forståelse for kommunens innbyggere og særlig egen velgermasse. Videre syns jeg det er lavmål å totalt ignorere hvordan dette påvirker de som sliter økonomisk i kommunen ved å påstå at de ikke blir rammet av en bom tvang fordi det er sannsynlig at de uansett ikke har bil. Dette forteller bare i hvilken virkelighet noen av våre folkevalgte lever og hvor fjern den er for en representativ andel av kommunens innbyggere.


Så til fakta rundt saken som ble debattert i formannskapet, hvor liten påvirkning en bom rundt Sandefjord sentrum vil ha på reelle klimakutt, men samtidig hvilke negative konsekvenser det vil ha økonomisk for innbyggere og næringsliv. Det må kunne forventes at det er et snev av realisme i debatten.

Utslipp fra veitrafikken er målt ut i fra en modell Miljødirektoratet kaller NERVE. En modell de selv mener har i seg så mye relevant data at de kan regne ut hvor klimagasser som slippes ut innenfor Sandefjords kommunegrense. Det betyr også at de kan vise til hvor utslippet er størst og det er her vi får en logisk brist når bom og tvang fremmes som løsningen.


I 2021 var 49,4% av alle utslipp fra person og varebil, samt 81,9% av tungtransporten relatert til trafikken på E18 gjennom kommunen. Over 50% av det totale utslippet fra veitrafikken vil ikke vi som kommune ha noen tiltak for å regulere med en bom i Sandefjord sentrum. Da må det være legitimt å argumentere for at det å benytte bom som tiltak vil ha særdeles liten betydning for klima. Det er dette jeg sikter når jeg viser til at det må være en form for realisme i debatten. Skal vi nå målet om 50-55% kutt så krever det at all annen veitransport utover E18 må opphøre, inkludert kollektivtrafikk.


På den annen side så vil det å sette opp bom ha merkbart negative konsekvenser om vi ønsker at Sandefjord Sentrum skal bli et attraktivt sentrum. Det første som vil skje er at veldig mange av de vi har brukt mye ressurser på, for å få til Sandefjord fra Andebu og Stokke, vil gå tilbake til å benytte Tønsberg som sitt by sentrum. Det er fortsatt sånn at det er enklere å komme seg til Tønsberg med kollektivtransport for de som bor utenfor gamle Sandefjord, så det vil ikke lenger være noen initiativer for disse til å endre sine reisevaner. Nå kommer noen av de til Sandefjord fordi det er billigere å parkere enn det er i Tønsberg, men fortsatt så har vi et stykke igjen med å få flertallet til å velge Sandefjord.


Sandefjord FrP mener derfor at forslaget til Ap’s representant er særdeles uklokt. De som vil sitte igjen med regningen er de som ikke klarer seg uten bilen i en hektisk hverdag, og næringslivet i Sandefjord vil ende opp som den store taperen hvis Arbeiderpartiet får gjennomslag i klimapolitikken.

38 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page