top of page

Ungdomsproblemer i Sandefjord

Vi leser til stadighet i avisen om ungdom som lager uro på offentlige plasser rundt i kommunen vår.


Det seneste var vel dette som skjedde oppe i svømmehallen hvor det var blitt spyttet, uttalte skjellsord osv. Jeg vet ikke om dette er en gjeng som forflytter seg rundt i kommunen eller om det er enkelte grupper som utfører disse handlingene. Uansett er det ikke greit og må tas tak i av de rette instanser. Gjelder det barn må barnevernet kontaktes, er det ungdom må politiet inn.


Jeg mener at ungdomsgruppen som politiet hadde for noen år siden bør opprettes på nytt. Her hadde politiet effektive kvinner og menn med både lærdom og erfaringer til å håndtere slike problemer, når de oppsto i samfunnet vårt


Vi i Sandefjord FrP mener at når ungdom utagerer på en slik måte at det er ulovligheter, så skal politiet kontaktes.

Det er ikke kommunens oppgave å oppdra eller tilrettelegge for det som i utgangspunktet ligger hos foreldre.


Sandefjord FrP mener at det burde bli mer konsekvenser av de handlingene disse ungdommene gjør. Hvordan skal de lære dersom de går gjennom ungdomstiden og ikke får læring om at det de gjør er ulovlig eller ugrei oppførsel.


Sandefjord kommune har mange gode tiltak rettet mot ungdom, både innenfor organisert og «uorganisert» ungdom. Idrett og kultur får økonomisk støtte og kommunen har via Naper`n, Fellesverket, ungdomsklubben Morella med flere, et godt tilbud til barn og unge i Sandefjord.


Det er helt klart at for de ungdommene som bor i Kodal, Andebu og Høyjord, så er det å komme seg til sentrum vanskelig. Derfor er det viktig å opprettholde og utvikle ungdomstilbud på disse stedene også. Men bussforbindelsen på ettermiddag\kveld kan i det minste forbedres slik at ungdommen også kan delta i aktiviteter i sentrum. Vi kan ikke forvente at foreldre kan stille opp hele tiden med kjøring. Mange har flere barn som skal på ulike steder til ulike tider.

105 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page