top of page

Tivolitomta eller helse og skole?

Er det riktig tid å utarbeide planer for et stort bygg på tivolitomta?

Vi i Sandefjord FrP mener at pengene nå må brukes på kommunens lovpålagte oppgaver og tjenester.

Helse

Vi ser behovet for flere folk i helse og skole. Vi har en en begrenset økonomi og det har vært tøffe prioriteringer for å få budsjettet på plass. Har det blitt kuttet på rett sted, det kan man lure på da man ser at det blir flere ansatte i administrasjonen og vi hører ansatte på Nygård sykehjem si ifra om mangler.

Å planlegge for bibliotek og kulturskole på Tivolitomta, som vi vet det er satt av 5 millioner kroner neste år og som det allerede har blitt brukt mye penger på, ønsker vi dette nå? Når vi ser hvilke behov det er innenfor helse og skole.


Sandefjord FrP vil at våre eldre skal få den hjelpen de trenger og ikke være redde for å bli gamle. Vi må ha nok sykehjemsplasser og vi ønsker at private også slipper til for å gi gode helsetjenester i kommunen.

Skole

Vi vet at det er utfordringer med mobbing og vold mot elever og lærere i skolen. Får alle elever den hjelpen de trenger, er det ro og disiplin i timene? Har lærere de verktøy de trenger og er det behov for flere voksene på skolen? Dette jobbes det med, men det vil nok kreve at det brukes mer penger på innholdet i skolen.


Det er mange lovpålagte tjenester i kommunen.

Saksbehandling

Vi vil at kommunen skal gi en god saksbehandling på tjenester som folk søker på når de trenger hjelp. Det blir brukt lang tid på noen saker om helsehjelp, Sandefjord FrP vil jobbe for å korte ned saksbehandlingstiden. Rusomsorg

Hva med vold og rus i kommunen, her har vi en jobb foran oss. Her vil vi trenge mer hjelp fra politiet. Informasjonen fra Tønsberg sykehus i 2020 var det ca 80 personer som ble lagt inn for overdose eller forgiftning fra stoffer. i 2023 det første halve året så er det ca 160 personer. Noen klarer de ikke å redde.


Da har jeg vært inne på noe av alle tjenestene som kommunen skal hjelpe til med og avslutter jeg med et spørsmål om hvordan vi burde bruke kommunens penger.

Bygge på tivolitomta eller helse og skole?

101 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page