top of page

Tivolitomta

Oppdatert: 9. apr. 2022

Det ble en debatt rundt sak om å utvikle tivolitomta. Det planlegges undervisningsbygg, kulturskole og bibliotek. Vi i Sandefjord FrP mener at undervisningsbygg bør legges et annet sted, nemlig området der Jotun hadde lokaler, ved jernbanen. Dette området skal gjennom en transformasjon.


Vi førsøkte tidligere å få til nye lokaliteter for biblioteket ved å leie lokaler ved torvet i det som er kjent som Norske Liv bygget. Vi så muligheten til å leie lokalene, frigjøre plass på rådhuset og si opp andre leieavtaler vi har i kommunen. Den gangen så var alle partier positive til det. Så gikk tiden og noen ønsket at man skulle se på muligheten til å bygge en utdanningsinstitusjon, med mange hundre elever og bygge nytt bibliotek samlokalisert med kulturskole på tivolitomta.


Vi er ikke nødvendigvis mot å utvikle "tivolitomta", men vi er ikke for dette "prosjektet" Det er fordi vi mener at det ville vært mye bedre å sett på muligheten til å realisere en eller flere utdanningsinstitusjoner på arealene ved jernbanen. Dette området er nå et såkalt transformasjonsområde i forbindelse med at Jotun ikke lenger bruker lokalene og jernbanen skal flyttes. Det er kortere avstander til kollektivtilbud for elever i dette området, kort vei til tog og buss.


Det andre ankepunktet vi har er finansieringen. Skal kommunen bruke mange hundre millioner på å bygge nytt bibliotek og kulturskole? Vi har mange investeringsbehov, vi husker alle det vi leste om Hauanskogen. Vi bør nok se på eksisterende bygg og sørge for lokaliteter til lovpålagte tjenester som er langt viktigere enn å bygge et nytt bibliotek først.


Vi skal følge dette prosjektet, det skal utvikles uten boliger og da skal det bli spennende å følge saken, det er jo ikke første gangen det forsøkes med en utvikling av dette området, tidligere prosesser har strandet med bakgrunn i uenigheter og vanskeligheter med å få til finansiering.25 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page