top of page

Svekket tillit til administrasjonen?

Jeg tror vi alle var rystet da vi så Brennpunkt episodene om pleie og sykehjem i Norge. Det gikk hardt inn på meg og det gjorde at jeg sendte kommunedirektøren spørsmål jeg ønsket svar på om forholdene i Sandefjord, svarene fikk jeg i formannskapets møte i januar under eventuelt.


På dette tidspunktet så kom det ingen melding om konkrete utfordringer ved Nygård bo- og behandlingssenter.

Jeg leser i Sandefjords blad den 4. juni at flere sykepleier har forsøkt i lang tid å melde fra til ledelse i ulike nivåer, samt til verneombud og tillitsvalgt. Det ble levert et formelt varsel i februar.


Et slikt avisoppslag skaper selvfølgelig reaksjoner, jeg reagert ganske overraskende selv. Dette hadde ikke jeg som folkevalgt og medlem av formannskapet fått noe informasjon om. Jeg har sjekket og funnet at det har ikke medlemmene av Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg fått heller. Sandefjord sine politikere måtte lese om dette i avisen og det er uakseptabelt.


Det er her jeg undres over hvorfor de folkevalgte ikke får informasjon, særlig når vi har gitt tydelig uttrykk for mange ganger at helse og omsorgstjenester er vi veldig opptatt av. En varsling skal behandles etter kommunens varslingsreglement og skal foregå uten politisk innblanding, det har jeg forståelse for.


HVORFOR:

Det jeg kan ikke forstå er hvorfor vi som folkevalgte ikke blir informert om at det har kommet en varsling om kritikkverdige forhold på Nygård Bo- og behandlingssenter. Kommunedirektøren kunne gitt oss den informasjonen, med melding om at varslingen undersøkes og de folkevalgte vil bli orientert om eventuelt nødvendige tiltak.


At jeg som folkevalgt må lese om dette i avisen gjør meg faktisk frustrert, for jeg skjønner at folk reagerer og vi folkevalgte blir satt i en vanskelig situasjon med å svare opp, og det er ikke lett å svare opp noe man aldri har hørt om.


Vi i Fremskrittspartiet er veldig opptatt av riktig medisinering, så når jeg leser påstand om bruk av medisiner for å roe ned pasienter fordi man ikke har tid, ja da blir jeg alvorlig bekymret. Vi snakker om mennesker.TILSYN:

Det er mye som kommer frem i artikkelen og vi skal følge opp dette, jeg håper virkelig administrasjonen svarer ut det som kommer frem i artikkelen til oss folkevalgte.


Om ikke så vil det nok bli nødvendig om be om at det gjennomføres tilsyn for å sikre at driften er forsvarlig, at omsorgen og kvaliteten er god. Samt at de ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø.


Skal vi levere gode tjenester og ha et godt arbeidsmiljø så må vi jobbe sammen, vi som folkevalgte må få informasjon om hvor skoen trykker for å kunne gjøre nødvendige og riktige vedtak.


Jeg har dessverre hørt rykter fra ansatte i organisasjonen at det blir sagt ting som at "dette må ikke de folkevalgte få vite", det gjør meg ganske bekymret og jeg håper virkelig det ikke er hold i disse ryktene.


Vi folkevalgte må ofte gjøre prioriteringer, både populære og upopulære. Jeg mener vår viktigste oppgave er å prioriter en verdig og god omsorg til våre eldre og våre syke, det klarer vi ikke om vi ikke jobber sammen.


TILLIT ER VIKTIG

Så min oppfordring til administrasjonen i Sandefjord kommune er å gi oss folkevalgte rask og god informasjon om utfordringer vi står ovenfor, slik at vi kan bidra med å finne gode løsninger og få mulighet til å prioritere riktig, vi kan ikke ha en situasjon hvor tilliten blir svekket.163 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page