top of page

Statsbudsjettet 2024.Da er regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti enige om statsbudsjettet for 2024 på Stortinget. En enighet mange er avhengig av, og som betyr mye i hverdagen for folk flest.


Sandefjord FrP er ikke overrasket, men bekymret for konsekvensene av et budsjett som rammer vårt lokalsamfunn og hva det vil bety for kommunale budsjetter framover.

Avtalen som er inngått reverserer ikke kuttet til fri- og privatskoler i landet. Dette blir en stor utfordring for oss i Sandefjord Kommune da vi har flere fri- og privatskoler. Den største skolen vår, Skagerak International School, har varslet store konsekvenser om det forslag regjeringen kom med ville bli gjennomført. Her har tydeligvis ikke reaksjoner fra elever og foresatte over hele landet gjort inntrykk. Her betyr tydeligvis ideologi mer enn folkets ønsker. Valgfriheten skal bort, det offentlige


har den beste løsningen er regjeringen og SVs mantra. Det vil gi store utfordringer i vårt lokale budsjett om vi skal opprettholde det tilbud vare. Sandefjord FrP kan love at vi vil opprettholde trykket på valgfriheten også på området undervisning i tiden framover, dette gjøres for å få til et politisk skifte i 2025.


En annen ting som overrasker, er samferdselsdepartementets kalkulator for å finansiere AVINOR. Avinor har som kjent ansvar for drift av statseide flyplasser i Norge. I dette års statsbudsjett kuttet regjeringen i Tax-free ordningen. Dette advarte nettopp AVINOR imot, fordi dette ville redusere inntekten for å drifte de statseide flyplassene. Et tap på i overkant av 200 millioner som er dokumentert i ettertid. Som svar på dette vil Samferdselsdepartementet øke lufthavnavgiftene med 200 millioner kroner fra 2023 til 2024.

Videre skriver samferdselsministeren i et brev til Avinor at regjeringen vil vurdere å øke lufthavnavgiftene ytterligere fra 2024 til 2025, samtidig som det vurderes om den fiskale flypassasjeravgiften skal reduseres for å kompensere deler av avgiftsøkningen. Alle advarsler rundt kutt i Tax-free ordningen og tapte inntekter, kompenseres altså med økte avgifter. Hva dette vil ha som konsekvens for vår lokale flyplass, Torp, er usikkert, men det bidrar vel neppe til flere brukere av vår lokale flyplass.


Sandefjord FrP er opptatt av frie brukervalg og størst mulig selvfinansiering av offentlige tilbud innen reiseliv.


Til slutt. Partiene i Sandefjord er i disse dager i gang med å få vedtatt et budsjett og en økonomisk handlingsplan for Sandefjord Kommune. Et budsjett med ønske om store investeringer, men anstrengt drift. Den styrkning av kommuneøkonomien som budsjettavtalen legger opp til styrker nok ikke handlefriheten til våre lokalpolitikere, heller tvert imot.


Vidar Andersen

Kommunestyrerepresentant

Sandefjord FrP

35 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page