top of page

Seiler frivilligheten akterut?

Den første september beskriver Hans Martin Bærefjell, Styreleder - Vestfold og Telemark idrettskrets, en bekymring rundt rekruttering til frivillig innsats innen idretten. Han er nok ikke alene om den bekymringen. Som aktiv i Sandefjord Frivilligsentral ser jeg nok etterdønningene av pandemien når det gjelder rekrutering til frivillig arbeid i kommunens tre frivilligsentraler. Det er bare å oppfordre til økt deltagelse. Det er hjelp til selvhjelp å engasjere seg frivillig.


Fremskrittspartiet uttaler absolutt positivitet til frivillig deltagelse i sitt handlingsprogram for inneværende stortingsperiode, noe Sandefjord FrP absolutt vil følge opp i sine lokalpolitiske prioriteringer. Vi har klokketro på at mange utfordringer med rus og psykiatri ville vært redusert om ungdommen kom inn i et lag eller forening der det sosiale samholdet er godt og inkluderende. Dette ikke til forkleinelse til de som ikke ønsker deltagelse i et lag eller en forening.

Samarbeidet mellom frivillige lag og foreninger og det offentlige må styrkes, sammen med de økonomiske rammene. Det er et uttalt ønske fra mange at Sandefjord Kommune trenger et «Frivillighetens Hus», kanskje dette er et mål politikere og frivillige i Sandefjord kan jobbe sammen om.


Barne- og ungdomsarbeidet som gjøres i frivillige lag og foreninger, er uvurderlig som forebyggende arbeid. Frivilligheten skal ikke brukes av det offentlige som et instrument, men må få velge sine oppgaver, organisasjon og arbeidsform selv. Dette er et stort og viktig arbeid for at barn og unge skal få identitet til sitt nærmiljø og kjennskap til norske kulturtradisjoner.


Kulturaktiviteter for barn og ungdom blir stadig viktigere. I en tid hvor barn i langt større grad enn tidligere passiviseres, er alle våre frivillige lag og foreninger spesielt viktige. Kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge er også viktige for trivsel og oppvekstmiljø, samt for utvikling av sosiale ferdigheter og tilhørighet. Barne- og ungdomsarbeidet som gjøres i frivillige lag og foreninger, er uvurderlig som forebyggende arbeid, også når det gjelder rusproblematikk.


Frivilligheten skal ikke brukes av det offentlige som et instrument, men må få velge sine oppgaver, organisasjon og arbeidsform selv. For å legge til rette for gode rammer for frivilligheten ønsker Fremskrittspartiet å arbeide for momsfritak for frivillige organisasjoner, registrert i frivillighetsregisteret.


Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag og foreninger, næringsliv og kommune.


Frivilligsentralene spiller en viktig rolle rundt om i kommunene og har en viktig funksjon i å støtte og stimulere til frivillig innsats og samarbeid med lokale lag og foreninger.


Dagens korps bidrar med musikkopplæring av barn og unge og gir barn som ønsker det, tilgang til instrumenter. For å bedre hverdagen for korpsene bør det innføres fullt momsfritak for kjøp av instrumenter, samt etableres insentiver for å bedre tilgangen på dirigenter. Fremskrittspartiet ønsker opptrapping mot en full og regelstyrt momskompensasjon for frivilligheten.


Vidar Andersen

Listekandidat Sandefjord FrP31 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page