top of page

Sandefjord er avhengig av et sterkt Fremskrittsparti (FrP)

Sandefjord får mest ut av minst. Sandefjord Kommune drives med de laveste utgiftene, men har også de laveste inntektene pr innbygger. På tross av dette kan Sandefjord vise til de beste driftsresultatene de siste årene, sammenlignet med de tre nabo kommunene rundt. (Kilde: SSB)


Sandefjord er den eneste “borgerlige” kommunen av de fire.


Forutsigbar borgerlig politisk ledelse der FrP har bidratt aktivt, har over tid lagt grunnlaget for en god og bærekraftig kommuneøkonomi. Arbeiderpartiet har den siste perioden begynt å inkludere seg selv når de henviser til “oss i den politiske ledelsen”. Mulig de føler det slik ved at de har fått med seg Høyre på et flertall i noen få enkelt saker?


Jeg er enig med Britt Rønning når hun viser til det at Høyre har valgt å stå sammen med AP i enkelte saker, fremstår som noe rart. Det oppleves nok også litt vinglete. Dog er jeg grunnleggende uenig i påstand om at FrP henger seg på. Uavhengig av om man er enig eller uenig i FrP sin politikk, så faller det på sin egen urimelighet å antyde at partiet ikke står på egne ben. Nå har Cathrine Andersen svart opp dette inngående, så det trengs ikke utdypes ytterligere her.


Men det viser hvor viktig et sterkt FrP er, også for Høyre. En stemme til FrP er med andre ord en stemme for et fortsatt borgerlig flertall i kommunen. Høyre er helt avhengige av FrP for å kunne levere høyre politikk.


Britt Rønning oppfordrer videre til å lese partiprogrammene med lupe - jeg ønsker å henstille til å lese programmene med starten av dette innlegget friskt i minne - og stille ett enkelt spørsmål; “Hvordan tenker de sosialistiske partiene i opposisjon å finansiere den politikken de ønsker å gjennomføre?”.


Sandefjord FrP vil fortsette å jobbe for at verdier skapes fremfor skattlegging, vi har vist at dette virker best over tid.


  • Sandefjord FrP forventer at verdiene skapes før de brukes ved å tilrettelegge for forutsigbarhet, og gode rammevilkår. Privat næringsliv skal ønske å etablere seg i Sandefjord, bidra til å skape nye arbeidsplasser og vekst.

  • Sandefjord FrP vil ikke sende regningen til innbyggerne, men holde skatter og avgifter til et absolutt minimum slik at fler klarer seg på de midlene de har, fremfor å bli avhengig av sosiale tilleggs ordninger. Innføring av nye eller økning av eksisterende skatter og avgifter er den "sosialistiske" løsningen, ofte lite gjennomtenkt og hemmer viljen til å finne de gode, langsiktige og bærekraftige løsningene.

  • Sandefjord FrP vil utnytte kapasiteten i det private dersom det kan bidra til bedre tjenester og større valgfrihet for brukerne. Det er ikke et mål for FrP at mest mulig skal privatiseres slik noen ønsker å fremstille partiets politikk. Sandefjord FrP mener de private kan avlaste, men også tilby en fleksibilitet og et bredere tilbud enn det offentlige er i stand til alene.

  • Sandefjord FrP ser ikke gevinsten i at kommunen skal bruke energi og ressurser på oppgaver som ikke er tett tilknyttet og høyst nødvendig for å kunne levere lovpålagte tjenester. Det er ikke kommunens oppgave å skape verdier, det er kommunens oppgave å tilrettelegge for at verdier blir skapt.


124 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page