top of page

Plan for rekrasjon og tilgjengelighet

Oppdatert: 3. apr. 2022

Jeg leser med interesse innspillet til Ivar Otto Myhre fra SV i Sandefjord Blad den 28.mars.

Han lurer på om regulering er «fali». Svaret på det er enkelt, NEI, det å regulere dersom eiendomsbesitter ønsker det er helt topp, det er helt topp å regulere dersom to parter er enig om det, det er også helt topp om kommunen regulerer på vegne av andre dersom det er samtykke til det.


Det er vel ikke «fali» og si at SV og FrP står langt fra hverandre når det kommer til hvordan vi ønsker å sørge for ferdsel på annenmanns grunn, vi er ikke for tvang. Det har over mange år blitt innført lover og regler som skal sikre allmennheten tilgang og det er bra. Men vi bør også ha respekt for at noen eier noe.


I saken så står det følgende:

En reguleringsplan kan sikre hjemmelsgrunnlag for å:

· Sikre tilgjengelighet ved å

· Merke passasjer, rundløyper og smett

· Ivareta merka trase på sjøsida av bebyggelse

· Hindre at småbåtbrygger stenges med gjerde

· I størst mulig grad ivareta universell utforming

· Fjerne stengsler

· Gi gode rammer for rekreasjon ved å sikre

· Best mulig størrelse og kvalitet på areal langs sjøen, tilgjengelig for alles

opphold og med varierte muligheter for rekreasjon.

· Tilgang til sjø fra land og fra land til sjø.


Der det offentlige ikke selv eier areal, eller der det ikke oppnås private avtaler, er det kun

regulering som kan sikre dette.


Og det er det siste her som utfordret selve saken og grunnen til at vi i FrP ikke stemte for. Fordi det presiseres at dersom ikke private avtaler inngås, så kan vi gjennomføre det likevel ved å regulere. Og det gir et dårlig utgangspunkt for dialog og forhandlinger for partene.


Videre så står det: Utarbeiding av reguleringsplan krever at oppgaven defineres inn på et nivå som gjør at gjennomføring, og administrative ressurser til dette, prioriteres høyt. Det er sannsynlig at

regulering vil innebære krav om erstatning etter plan- og bygningsloven for tap som følge av

reguleringsplanene, eller krav om innløsning. Nivå på dette vil måtte framkomme i det videre

arbeidet.


Det bekrefter det vi ikke ønsker, og det er at dette kan gjennomføres med tvang eller gi eiere dårlige forhandlingskort. Som nevnt, hadde innstillingen til rådmannen blitt vedtatt så spiller det ingen rolle hva eiendomsbesitter måtte mene, vil du ikke så skal du.


Det er ikke slik vi ønsker å gå frem for å skape tilgjengelighet, det har skjedd mye langs indre havn/tranga siden jeg var ung jente. Da var havna var full av oljerigger og tankskip, så jeg vil mene at det har skjedd mye i forhold til økt tilgjengelighet langs sjøen i Sandefjord, vi skal nok klare dette også over tid.


Som vi forsøkte å si i møtet, vi er ikke mot at det arbeides for å oppnå bedre tilgjengelighet, tvert om det er vi positive til. Men å dele ut dårlige kort til forhandlingsparter og beholde toppkortene selv er i grunn usportslig, det er ikke slik vi ønsker å behandle en del av byens innbyggere.

10 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Yorumlar


bottom of page