top of page

Musti eller ikke Musti?

Det er spørsmålet og vil det bli en avklaring?


Det har over en periode vært uenigheter om Musti som har etablert seg på Pindsle kan ligge der. Området har bestemmelser i kommuneplanene, på området Pindsle tillates formålene; lager, industri, håndverksvirksomhet, forretning for dagligvare og plasskrevende konsept. Så hva er Musti sitt konsept? Er det plasskrevende konsept, er det lager og plasskrevende konsept samlet. Hva er definisjonen på plasskrevende konsept?


Av det vi forstår så ser det ut til at dette konseptet har behov for store areal og at deler av varene er slik at behovet for kjøretøy er tilstede for frakt av enkelte varer. På den ene siden så er vi i FrP opptatt av et levende sentrum, men vi er også for at kommunen samlet sett skal ha et godt tilbud til sine innbyggere. Det å si NEI til arbeidsplasser og bedrifter som ønsker å etablere seg i Sandefjord, vil i grunn være en skam.


Det er ofte mange betraktninger vi som politikere må gjøre, det lages ofte planer, men de samme planene utfordres rett etter vedtak. Samfunnet beveger seg ofte raskere en planer, det samme gjelder folks handlemønster/handlevaner. Vi lever en hektisk hverdag og vi ønsker å utføre oppgaver i hverdagen på en rask og smidig måte.


Så hva gjør man da, når det ikke er arealer denne bedriften har behov for i sentrum? Skal vi si nei takk til disse arbeidsplassene og det tilbudet innbyggerne kan få? Eller skal vi forsøke å være løsningsorienterte? Vi mener at alle må forholde seg til de retningslinjer og muligheter kommuneplanen gir, men en del av kommuneplanen gir også muligheter til å kunne gi dispensasjon, nettopp fordi ikke alt kan forutsees når planer lages og fordi det vil være rom for tolkninger. Denne saken utfordrer "plasskrevende konsept".


Det blir spennende å se sakens utvikling, kommer den på politikernes bord så vil vi i Sandefjord FrP legge stor vekt på arbeidsplassene det gir kommunen, sette oss inn i ulike problemstillinger før vi fatter en beslutning. Men vi ønsker jo å være en JA kommune, så det er ikke sikkert beslutningen blir så vanskelig.


Hva tenker du om saken? Legg igjen din kommentar :)

29 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page