top of page

Fritt skolevalg er en fundamental rettighet!

Fritt skolevalg er en av grunnmurene for en vellykket utdanningspolitikk. Vi i Fremskrittspartiet mener at muligheten til å velge hvilken skole man vil gå på er en fundamental rettighet som vil gi økt kvalitet og individuell tilpasning som vil styrke utdanningen i Norge.


I et vellykket skolesystem er det tilbudet og friheten som er i fokus. Fritt skolevalg vil oppmuntre til konkurranse som vil si at skolene må kjempe imot hverandre for å yte det beste tilbudet som igjen vil føre til høyere kvalitet på utdanningen og skolen. Skolene som strekker seg lengre for å tilby deg som elev eller som forelder høyere kvalitet, skaper et bedre læringsmiljø for elevene. Det er viktig at skolene har et utvidet tilbud som flere valgfag slik at elevene har mer valgfrihet.


Ved å gi foreldre og elever en mulighet til å velge skole, gir vi de friheten til å bestemme mer over utdanningens retning. Dette vil bidra til økt engasjement fra foreldre, noe som igjen vil føre til et tettere samarbeid mellom skole og hjem. Når elevene kan velge en som skole som passer best for dere verdier, preferanser og læringsstil, blir læringen mer relevant og meningsfull.


Uansett hvordan man vrir og vender på det, så er det mer rettferdig at det er din egen vilje, innsats og resultater som skal avgjøre hvilken skole du skal få gå på. Venstresiden mener det foreldrene dine sin postadresse som skal bestemme hvilken skole du skal gå på, dette er vi i Fremskrittspartiet helt uenig i. Vi i Fremskrittspartiet mener det er den enkelte elev som skal få velge hvilken skole de vil gå på.


Derfor mener vi i Fremskrittspartiet at fritt skolevalg er veien å gå. Dette vil sikre at elevene vil trives mer i skolen og at de vil fullføre skolegangen. Skolene vil bli mer bevisst på tilbudet de gir ungdommene som igjen vil føre til at skolene har en høyere kvalitet. Det har seg sånn at det å stille krav til både skole og elevene er å bry seg om deres fremtid.

21 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page