top of page

Fremtiden skapes ikke med skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Det er mange skuffelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Ikke bare melker de det private næringsliv med økt arbeidsgiveravgift på 5% for de som tjener over 750.000 kr, de øker det samlede skatte og avgiftstrykket med 46 milliarder kroner.


En svært rik stat, skal bli enda rikere!

Igjen sitter helt vanlige folk og familier, hardt rammet av skyhøye strømkostnader, høye drivstoffutgifter og høye matpriser. Det var ikke mye som kom dem til gode i dette budsjettet.


Det hevdes at dette statsbudsjettet vil redusere prisveksten, jeg sier hmmmmm, vil det egentlig det? Når man innfører nye skatter og økte skatter, vil ikke det medføre at bedrifter må eller velger å øke inntektene?


Når bedrifter øker inntektene så er jo gjerne det ved å øke prisen på tjenestene de leverer eller varene de selger. Dette er varer og tjenester du og jeg kjøper. Vil dette bidra til å dempe prisveksten?


Det blir spennende å følge vårens lønnsforhandlinger, jeg tviler på at de som har en årsinntekt rett under 750.000 kr kan forvente seg en lønnsvekst, når arbeidsgiveravgiften øker med 5% på årslønn på over 750.000 så vil det bli tøffe forhandlinger.


Man prøver å skape et inntrykk av at næringslivet er "rike" og de må bidra mer. Noe jeg mener er en merkelig tilnærming til private bedrifter. Samlet sett så bidro det private næringsliv med 1.8 millioner arbeidsplasser i 2018, noe som har økt etter dette. Det betyr at politikken og vilkårene for å drive har vært bra, og det skaper arbeidsplasser som vi alle har glede av.


Mitt poeng er at det private næringsliv bidrar betydelig i dag med å fylle opp statskassa. Arbeidsgiveravgift er en av dem, er det ikke rart at man må betale skatt til staten for at man skal ha en person ansatt? Denne personen betaler også skatt til staten for det vedkommende får i lønn. Så har vi moms og mange særavgifter i tillegg.


Vi er avhengige av at noen påtar seg ansvar og risiko, som det er å starte en bedrift, da skulle det bare mangle at man skal få noe igjen for det. Blir skatte og avgiftsnivået for høyt, så kan vi risikere at færre starter opp, da blir det færre arbeidsplasser, det blir mindre inntekter til staten. Dette vil jo få konsekvenser for tjenesten staten skal levere til sine innbygger.


Jeg mener nå at lavere skatter og avgifter gjør at flere tør å satse, tør å starte en bedrift, tør å ansette folk. Det vil jo gjøre oss alle mindre avhengig av almisser og støtte fra staten. Jeg heier på frihet og valgmuligheter, Jeg ønsker meg et mangfold av investeringer, varer og tjenester. Fremtiden skapes ikke med skatter, avgifter og offentlige inngrep.


28 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page