top of page

Bruk stemmeretten!

Ved kommunevalget i 2019 var det 50049 stemmeberettigede innbyggere i Sandefjord. Kun 61% av disse valgte å benytte sitt rett til å avgi stemme ved kommunevalget. For oss som er politisk aktive betyr det at 39% stiller seg likegyldig til den demokratiske styringen av kommunen vår.


For et velfungerende demokrati det viktig at så mange som mulig bruker stemmeretten sin, sånn at man kan kåre en valgvinner som faktisk har et flertall av folket bak seg. På den måten blir valget mest etisk og demokratisk riktig, og at de valgte som skal sitte i kommunestyret virkelig føler at de har folket bak seg i sine avgjørelser og prioriteringer.

Det dukker mange ganger opp uttalelser som at folket ikke blir hørt. Nei, ved valg i Norge blir ikke hjemmesittere og sofavelgere hørt, og har i så fall egentlig ingen klagerett på vedtak gjort i landets styrende organer.


Når en så leser artikler om at lokalpolitikere hever seg over norske lover, og ikke bryr seg om hva intensjonene lovgiver har gitt i sitt lovverk, bidrar nok ikke dette til økt valgdeltagelse, heller tvert imot, Politikerforakten øker.


Dagens aktivitet i sosiale medier med de mange «nett-troll» som snakker ned våre folkevalgte er nok også med på å trekke ned interessen for politikk, og dermed engasjement og deltagelse. Det er viktig å ta med seg at «Politikk er det muliges kunst». Kompromisser er nødvendig når ingen kan skilte med rent flertall ved valgene. Det som kan, av noen, kalles valgflesk har i veldig mange sammenhenger vært en bidragsyter til å nå de beste løsningene.


Jeg har tidligere vært aktiv som lokalpolitiker i Sandefjord gjennom mange år, og har registrert økt forakt for det å være politiker. Til det er det bare å si, en politiker er valgt av folket som en av folket og fortjener respekt for arbeidet vedkommende legger ned i det all vesentligste på frivillig basis.


Hvilket parti man skal stemme på må man nesten finne ut litt selv, men les partiprogrammene, tenk igjennom hva som er viktig for deg og la stemmen din gå til det partiet som passer best med dine verdier og holdninger.


Bruk stemmeretten, godt valg!

Vidar Andersen

Lokallagsleder Sandefjord FrP

27 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page