top of page

10 milliarder til kommunene nå!

Resolusjon Fylkesårsmøtet Vestfold og Telemark FrP

Forslagstiller: Cathrine Andersen, gruppeleder Sandefjord FrP


Vi har den siste tiden fått et godt innblikk i hvordan situasjonen er for mange eldre og pleietrengende. Vi har sett sjokkerende film og hørt om triste hendelser. Vi mener dette er uakseptabelt og lite verdig. Fremskrittspartiet har alltid kjempet for en verdig og trygg alderdom.


Vi mener nå at det er tid for løsninger basert på enkeltmenneskets behov og ikke statens. Vi må gjøre vårt for å sikre folk nødvendig trygghet og bidra til økt omsorg for liv og helse. Våre eldre og syke fortjener verdighet og mange er nok enig med oss i det, men nå kreves det handling og vi må bruke det vi har av muligheter til å påvirke de styrende makter.


Ikke bare er det dårlig stellt mange steder, men regjeringen reverserer folkets frihet til å velge. Private sykehjem er ikke ønsket, fritt brukervalg reverseres. Det tas avstand fra private tilbydere av helsetjenester. Det gjør det vanskelig å velg bort tjenester man ikke er fornøyde med fordi tilbudene begrenses. Har du penger så kan du kjøpe deg plass, og da er vi vel på god vei til ett todelt helsetilbud.


Med en økt bevilling på 10 milliarder til kommunene, som innbyggertilskudd, så vil en kommune som Sandefjord kunne få omtrent 116 millioner kroner mer til tjenester for syke og pleietrengende enn vi har i dag. Da kunne man gjennomført mange forbedringer ved hjemmesykepleien, bedre kvalitet på sykehjemmene og økt antall sykehjemsplasser. De ansatte hadde fått bedre tid til å gjøre den jobben de ønsker å gjøre og arbeidsdagen og stolthet for yrket ville nok økt.


Vestfold og Telemark FrP tar utfordringene på alvor og ber stortingsgruppen om:

At det fremmes forslag i stortinget om å bevilge 10 milliarder til kommunene nå, fordelt på antall innbyggere i Norge og de tildeles kommunene basert på antall innbyggere. Pengene skal øremerkes tjenester for syke og pleietrengende og det er en forutsetning at kommunene opprettholder dagens nivå, slik at pengene kommer som et tillegg og at kommunen ikke redusere dagens pengebruk ved de kommunale budsjettene.35 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page