top of page

10 kroner hver eneste dag... Theimann


Et budskap som gjentas gjør det ikke nødvendigvis mer sant. At Theimann stiller seg ukritisk bak et gjentakende utsagn fra sine meningsfeller, er hans fulle rett. Men som folkevalgt glemmes det selvstendige ansvar for å tilegne seg all tilgjengelig informasjon. “Blindsporet” er å henvise til Sverre Gotaas.


Alt bunner ut i en regjering som har sett seg blind på sin egen plan, og som har bestemt seg for at de ikke ønsker konkurranse fra kjernekraft.


En ønsket retning blir ikke mer riktig av å ignorere vesentlig informasjon.


I Norge har vi nå et 3 part samarbeid der alle har en egeninteresse av å se i retning av et tenkt industrieventyr på skattebetalernes regning. LO for sine medlemmer, NHO for sine medlemsbedrifter og Arbeiderpartiet, ja hva tenker dere på Theimann? Ny “månelanding”?


Nå viser det seg også at de selskapene som fortsatt er interessert i bygge ut havvind, ikke ser seg berget med de 23 milliardene det alt er innvilget i subsidier. De erkjenner at dette kommer til å bli dyrt, så de ønsker at det etableres et hav-vind fond, som skal tilføres 5 milliarder kroner i frisk kapital, årlig. Det tilsvarer 10 kr hver dag fra hver eneste familie i Norge, og det før vi har fått en eneste ny kilowatt i retur?


Theimann prøver altså å forklare oss at utgangspunktet for deres leserinnlegg, var å fortelle oss at det å fokusere på kjernekraft er et blindspor, som vil ta fokus vekk fra de tiltakene som er nødvendige.


Det var ikke min opplevelse av deres innlegg, tvert i mot så kunne det se ut som Theimann og Vasvik gjorde sitt for å få kjernekraft fokuset vekk, fordi det potensielt kan ødelegge for regjeringens planer. Jeg var heller ikke alene om å tolke det i den retningen når vi ser hvor mange som kom med tilsvar.


Hvis prosjektet til regjeringen ikke tåler å bli utfordret i en offentlig debatt, betyr det ikke da at det er et særdeles dårlig prosjekt i utgangspunktet?


Jeg opplever ingen som har sagt at det skal ventes med å gjøre noe ifht kjernekraft før 2040 - lesere forventer at vi er ærlige - på den samme konferansen det vises til, så ble det også informert om at Vestfold fylke - som Theimann selv er politiker i - ikke vil få tildelt mer kraft før tidligst om 8 år. Som politiker vet han også at det tar lang tid å regulere arealer og få på plass godkjenninger, så det må jobbes iherdig, slik at alt er klart når SMR blir tilgjengelig, og det er ikke i 2040. Estimatet fra leverandører er 2032, så det er sannsynlig at det vil være kommersielt tilgjengelig innen 2035. Omtrent på samme tid som hav-vind, men uten subsidier. Vi må heller ikke glemme at kjernekraft er regulerbar kraft, hele døgnet, også når det ikke blåser.


Videre så forutsetter jeg at Theimann også er innforstått med Statnett sitt krav om at ny produksjon må legges nært forbruker? Statnett sine planer for utbygging av nett vil ikke vil være tilstrekkelig for å understøtte behovet fra regionen. En slik begrensende faktor vil med andre ord legge en stopper fra å kunne utnytte hav-vind i uoverskuelig fremtid. Om da ikke regjeringens planer er å utsette utbyggingen av nett på land ytterligere, for å flytte disse ressursene til hav-vind prosjektene også? Når det i tillegg er uttalt særdeles liten interesse for større sol og vindparker på land fra alle kommunen i fylket, så begynner det å bli begrenset med muligheter. Tilrettelegging for SMR, må da kunne sies å være en særdeles god løsning, disse kan etableres arealeffektivt nært forbruker, helt i tråd med Statnett sine “krav”.


Theimann sitt forsøk på å rette opp inntrykket blir ikke bedre når det henvises til en rekke “pålitelige” rapporter.

  • Energikommisjonen konkluderte med at kjernekraft ikke er aktuelt for Norge på kort sikt, men var tydelige på at det bør følges nøye med i utviklingen fremover og vurderes fortløpende.

  • Britene sier i sitt “energy white paper” at de vil fortsette å satse på kjernekraft.

  • Kraftløftet bygger sine konklusjoner, utelukkende på Rystad sin rapport som det da i praksis refereres til to ganger? Uten å angripe med overlegg, så må det kunnes stille spørsmål om Theimann har lest rapportene? Dette er rapporter som enten ikke har hatt i oppdrag å vurdere kjernekraft eller så er de bestilt av noen som har av ulike grunner ikke ønsker kjernekraft.


Når det videre vises til at det er utfordrende og være en motstemme til en “profesjonalisert kjernekraftlobby” så faller det på sin egen urimelighet. Vi andre har forsøkt i flere år å være en motstemme, vi har advart mot hav-vind, utenlandskabler, vind på land og solcelleparker, men den største av dem alle, den Norske stat, med Norges største interesse organisasjoner og PR byråer i ryggen står side om side med både Theimann og hans meningsfeller.


Det er først det siste året, altså etter - og kanskje på grunn av - rapportene det henvises til , at debatten har fått en viss form for balanse. Sånn sett så burde heller "kjernekraft lobbyen" ønskes velkommen. Det har utelukkende bidratt til en mer opplyst debatt, mens det blir møtt med et forsøk på å undergrave, fordi det ikke passer inn i et konstruert konsensus. Alle ressurser legges i å problematisere på utidig vis fremfor å anerkjenne at kjernekraft kan være et reelt bidrag til energibehovet i fremtiden.


Så må Theimann gjerne føle det som både person angrep og urettferdig, Det mest reale burde da vært å stille et kritisk spørsmål til din egen regjering - på vegne av Vestfold Fylke - der det ble bedt om at de gjennomfører en tilsvarende utredning med mål om å få etablert SMR i de kommunene som ønsker dette, fremfor arealkrevende sol og vindkraft.

51 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page