top of page

I dagens måling så har vi en fremgang på 2 prosent

Sandefjord FrP

23. mai 2023

Sandefjord FrP har en fremgang på 2% på dagens måling. Det er en fremgang, men vi trenger mer om vi skal få større gjennomslag for våre saker, sier partiets førstekandidat, Cathrine Andersen

Det er fortsatt en jobb å gjøre med å vise Sandefjord sine innbyggere at vi jobber for en enklere hverdag, med lavt skatte og avgiftstrykk. Vi må huske at Sandefjord ikke har eiendomsskatt og bompenger, det er mye grunnet at vi har vært med å styre i mange år, vi setter tæring etter næring og forsøker å få til mye med de pengene vi har til rådighet.


På spørsmål om hvorfor Sandefjord sine innbyggere bør stemme på Fremskrittspartiet ved høstens kommunevalg så kommer svarene raskt.


Sandefjord FrP vil føre en politikk som vil gi deg som innbygger valgfrihet på gode helse og omsorgstjenester, vi trenger flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Vi er ikke så opptatt av om det er private eller offentlige drivere, det er kvalitet og innholdet på tjenesten som er viktig. Kommunen som bestiller har tilsynsmulighet og kan stille krav. Du skal kunne velge bort noe du er misfornøyd med, og da må du ha valgmuligheter


Vi ser at en del politiske partier vil lage restriksjoner for bruk av bil, innføre bomring med bompenger og eiendomsskatt. Dette er vi motstandere av.


Husk at grunnen til gratis parkeringsplasser og lave parkeringsavgifter i sentrum er mye takket være FrP.

Så legger vi merke til at eiendomsretten er truet, det har blitt gjort flere vedtak som vi mener er overtramp i forhold til eiendomsrett, den vil vi forsvare.


I morgen så skal det besluttes om Hvalfangergata skal stenges for gjennomkjøring, det vil skyve mer trafikk ned mot Strandpromenaden og skape ytterlig trafikk i et allerede trafikkert område, dette har alle de andre partiene vedtatt i mobilitetsplanen. Bilkjøring skal reduseres og all vekst skal tas med kollektivit, sykkel og gange. Vi mener nok at folk er avhenging av bilen i stor grad og at disse blir mer og mer klimavennlige.


Vi var også partiet som sørget for at skolesekretærfunksjonen ble opprettholdt, men den er stadig truet. Vi ser at vi må ha voksenpersoner i skolen, og når vi ser dagens utvikling både med mobbing og vold, så må det gjøres grep. Elevene har krav på et trygt læringsmiljø, det er hovedsakelig skoleleder og lærer som har ansvaret for dette. Men vi ser også med bekymring på at flere lærere opplever vold fra elever. Her må det jobbes med storting og regjering for det må gjøres grep, dette skjer flere steder i landet. Vi må tenke nytt og annerledes ser det ut til.


Vi må sørge for nok barnehageplasser i hele kommunen, vi trenger både private og offentlige barnehager for å klare dette. Vi håper på en bedre finansieringsmodell og større grad av likebehandling.


Vi er også det eneste parti som har sagt JA til ferjedrift også etter 2023, her snakker vi om mange hundre arbeidsplasser og inntekter til kommunen. Men like mye muligheten til å reise, derfor vil vi også legge til rette for en utvikling av Sandefjord lufthavn.


Jeg må også få nevne næringsliv og arbeidsplasser, det med et mangfold av ulike arbeidsplasser er viktig. Vi bør alle kunne ha en jobb å gå til. Da må vi lytte til næringslivets ønsker og behov, vi må legge til rette nok arealer for en utvikling.Det er selvølgelig mange saker vi er opptatt av og jobber for. Vi er stolte av å ha programfestet at Hjertåstoppen, Høgenhallåsen, Rødsåsen, Hjertnesskogen, Preståsen, Mokollen og Bokemoa er viktige områder i forhold til å ha nærhet til naturen og som en viktig del av bostedsattraktiviteten. Sandefjord FrP vil derfor ha en restriktiv holdning dersom disse områdene vurderes utviklet til andre formål.


Vi trenger flere stemmer for å få mer innflytelse, så vi håper på hjelp fra de som sympatiserer med FrP frem mot valget, fortell venner og bekjente om hva vi står for og hva vi skal jobbe for, sier hun og smiler.Du er ordførerkandidat, hva tenker du om det?

(Hun ler litt) Altså, vi har en veldig populær Ordfører, å ta opp den kampen er ikke enkel, sier hun med et smil. Jeg er nok realistisk og mest opptatt av de politiske sakene vi skal jobbe med og at partiet kommer styrket ut etter valget. Vi trenger et sterkt FrP for å hjelpe Høyre med å drive Høyrepolitikk sier hun med glimt i øyet og humrer litt.Sandefjord FrP sitt lokalvalgsprogram kan du lese her

bottom of page