top of page

Regjeringen vil kutte i tilskuddet til friskoler

Sandefjord FrP

26. okt. 2023

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslår de å kutte støtten til privatskoler med over 50 millioner kroner i 2024. Innen utgangen av 2028 skal støtten til private skoler med rett til statstilskudd kuttes med hele 550 millioner kroner per år, sammenlignet med i dag. Kuttene gjelder for kombinerte barne- og ungdomsskoler og vil ramme Skagerak International School hardt, omtrent 10 millioner kroner i året.

Sandefjord FrP inviterte partileder Sylvi Listhaug på besøk, vi ønsket å synliggjøre hvor viktig Skagerak International School er for Sandefjord kommune og næringslivet i Sandefjord.


Vi besøkte i dag skolen hvor skolen fortalte om konsekvensen for dem, det kan bety kroken på døra. I dag mottar skolen 85% i tilskudd av hva den offentlig skolen har i tilskudd pr elev. I tillegg så må det betales husleie, noe den offentlige skolen ikke gjør.
Representanter fra Jotun AS var også invitert for å fortelle om betydningen en slik skole har for dem som en stor bedrift, avhenging av international arbeidskraft. De kunne fortelle at det ville bli utfordrende å ikke kunne tilby ansatte sine barn fra utlandet denne muligheten.

Gruppeleder for Sandefjord FrP, Cathrine Andersen var tydlig på at et slikt tilbud er utrolig viktig for kommunen i forhold til næringslivet, men det er også et godt tilbud for de som ønsker et alternativ til den offentlige skolen. På spørsmålet til Skagerak IS om de opplevde mobbing og utagerende adferd, så var svaret nei. Hun var krytallklar på at dette tilbudet ønsker vi å beholde i Sandefjord.Lokallagsleder Vidar Andersen: Jeg husker godt den gangen Sandefjord Vekst jobbet for å få på plass et slikt tilbud, og at det også den gang var viktig for næringslivet i Sandefjord.


Partileder Sylvi Listhaug

Det er et ideologisk angrep fra regjeringen på privatskolene som vil skape utrygghet, uforutsigbarhet og ikke minst mindre valgfrihet for elevene. Konsekvensene vil bli et vesentlig forverret skoletilbudet til tusenvis av elever, og kan i verste fall medføre nedleggelse av flere skoler, sier Listhaug.


Partilederen er særlig opptatt av at friskolene er veldig viktig for de som har blitt sviktet av den offentlige skolen. Mange elever som har opplevd mobbing og dårlig oppfølging fra skolen har fått et mye bedre liv etter de begynte på en friskole. Det er bra at elevene og foreldrene kan velge noe annet når den offentlige skolen svikter, sier Listhaug.


Hun skal gjøre sitt for å synligjøre konsekvensene for dagens regjering og Fremskrittspartiet vil jobbe for et politisk skifte i 2025, slik at kuttene kan reverseres og skolene opprettholdes.


bottom of page