top of page

Viktigheten av ledsagerbevis

Som en ivrig forkjemper for inkludering og like muligheter for alle, ønsker jeg å rette oppmerksomheten mot den uvurderlige betydningen av ledsagerbevis.


Ledsagerbeviset er ikke bare et stykke papir, det representerer friheten, selvstendighet og tilgang til samfunnet for alle personer med nedsatt funksjon. Dette er noe Sandefjord FrP setter høyt, de ønsker at alle skal få være med.


For mange personer med funksjonsnedsettelse er en ledsager avgjørende for å kunne delta fullt ut i samfunnet. Enten det er å delta på kulturelle arrangementer, gå på kino, handle eller bruke offentlig transport så gir ledsagerbeviset nødvendig støtte for å gjøre disse aktivitetene mulig. Uten dette beviset kan en persons evne til å delta i samfunnet begrenses, noe som fører til isolasjon og manglende muligheter for sosial samhandling.


Det er derfor avgjørende at vi som samfunn fortsetter å anerkjenne og støtte ordningen med ledsagerbevis, noe vi to representantene fra Sandefjord FrP i Kultur, idrett og fritidsutvalget (KIF) vil passe på. Vi vil sikre at ordningen er tilgjengelig for alle som trenger den, samt å jobbe for å øke bevisstheten om dens eksistens og formål blant både offentlige tjenesteleverandører og allmennheten.


Snart vil Sandefjord kommune tilby digitale ledsagerbevis via en app, slik at du alltid har det tilgjengelig på telefonen. Kommunen jobber med dette i dag, du må henvende deg til kommunen for å registrere deg, så du må ta kontakt med dem.


Med riktig støtte og tilrettelegging kan vi skape et samfunn der alle mennesker, uansett funksjonsevne, har muligheten til å leve et fullt verdig liv.


Synnøve Hansen, Sandefjord FrP

156 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Opmerkingen


bottom of page