top of page

Vi ser hele kommunen

Sandefjord FrP mener en god stedsutvikling i Andebu, Stokke og Sandefjord er viktig for trivsel og trygghet, bosetting og næringsutvikling. For å være en god kommune for alle, så vil Sandefjord FrP arbeide for å utvikle kommunens tettsteder og bidra til et attraktivt og levende bysentrum. Sandefjord FrP vil spille på lag med innbyggere og næringsliv for å oppnå dette.

 

Hvordan vi former våre omgivelser betyr mye for folks hverdag og hvordan vi lever våre liv. Ved å vektlegge kvalitet, nærhet, og tilgjengelighet i utformingen av stedene, legges et grunnlag for trivsel og livsutfoldelse. Gode byrom og møteplasser fremmer kontakt mellom mennesker og er viktig for det sosiale livet på stedet.


Vi blir flere innbyggere, så er det viktig å ivareta "grønne lunger" i bebygde områder. Sandefjord FrP anser Hjertåstoppen, Høgenhallåsen, Rødsåsen, Hjertnesskogen, Preståsen, Mokollen og Bokemoa som viktige områder i forhold til å ha nærhet til naturen og som en viktig del av bostedsattraktiviteten. Sandefjord FrP vil derfor ha en restriktiv holdning dersom disse områdene vurderes utviklet til andre formål.

54 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page