top of page

Veien til aktivitet i idretten

Sandefjord FrP ba om en orientering om støttekontakter til utvalgsmøte i i kultur, idrett og fritid som nå har ansvaret for støttekontaktordningen.

I møtet vi hadde så fikk vi en meget mager orientering om temaet, derfor ønskes det å informere litt.


Over flere år har vi sett frafall i idretten for mennesker med nedsatt funksjon. 

Det ble kuttet i tilbudet fra "en til en", til en liten gruppe på tre personer med en støttekontakt, da kom nedgangen i individuelle aktiviteter innen idretten. 

De som jobbet som støttekontakter var dårlig betalt. så det var vanskelig å få tak i en person til jobben. Lønnen ble bedre etter avlaster dommen. da ble det et løft for både avlaster og støttekontakter.


Et tilbud om både organisert og individuelt tilbud ønskes til mennesker med nedsatt funksjon, men vi ser at organiserte tilbud blir mest brukt. De som bor i bofellesskap blir kjørt til disse tilbudene og da får de ikke valg om hva de ønsker, men et valg om håndball heller synge i et kor som et eksempel. Passer ikke det, blir du igjen hjemme. Da er det viktig at det også her kan gis tilbud om støttekontakt.


Vi ønsker i Sandefjord FrP, at alle skal ha et fritt valg og da er det viktig at de som ønsker det får sin egen person som blir med på det de ønsker. En støttekontakt kan gi mer skreddersydd støtte til dine spesifikke behov og mål innen idretten.

Et samfunn der alle kan delta på lik linje noe som vil skape et inkluderende og mangfoldig idretts miljø.


For å øke aktiviteten trenger vi en brobygger mellom idretten, noe en støttekontakt kan hjelpe til med. Får du en person til deg, kan idrettslag åpne dørene for en bredere deltagelse. Dette bidrar ikke bare til mer inkluderende idrettskultur, men også til å fremme helse og trivsel for enkeltpersoner som ellers kan bli marginalisert.


Vi må legge til rette i kommunen slik at vi kan få alle ut i mer aktivitet og at de får en god helse. Da trenger vi gode støttekontakter og at det satses på bedre opplæring.

Det burde være opp til hver enkelt om de ønsker en til en eller et tilbud om en liten gruppe.


Sandefjord FrP vil se på støttekontaktordningen og vurdere om det trengs et økonomisk løft slik at flere kan ha glede av et slikt tilbud.


135 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page