top of page

15 min parkering- Hvem ba om dette?

Hvem ba egentlig om å få vurdert å innføre 15 minutters parkering i Jernbanealleen utenfor Vinmonopolet? Var det parkeringsvaktenes sjefer, administrasjonen eller var det politikere?


Nå har jeg lest to innlegg i avisen om endret parkeringstid i Jernbanealleen utenfor Vinmonopolet. Det første jeg leste med interesse var Bjørn Hoelseth fra Høyre sitt innlegg, deretter så kom Herbjørn Hanson på banen med kritikk til parkeringsvaktenes sjefer. Og jeg tenker at rett bør være rett.


Innlegget jeg undres mest over, var det som ble skrevet av Bjørn Hoelseth fra Høyre. Her kritiserer han hovedutvalg for miljø og plansaker. Han mener det er en dårlig ide og han tror at om man hadde vært hundre prosent overbevist om klokskapen i innskrenket p-tid, ville utvalget gjort 15-minutters-parkeringen permanent med én gang.


Det jeg vil spørre Bjørn Hoelseth fra Høyre om, er det ikke er dialog og samarbeid om saker i Høyre sin gruppe?

Jeg vil gjøre oppmerksom på at det var Ordfører (Høyre) som i formannskapets møte 23. januar ba om at det ble lagt frem en sak som vurderte 15 minutters parkering på dette området.


Utvalgets leder i hovedutvalg for miljø og plansaker, Henriette Elnan Steinsholt

( Høyre) var tydelig på at Høyre ønsket å støtte 15 minutters parkering i en prøveperiode i møtet den 20. mars.


Arbeiderpartiets gruppeleder Bjørn Orerød uttalte i samme møte at Arbeiderpartiet også støtte 15 minutters parkering og mente det fire- doblet kapasiteten og han opplyste samtidig at Arbeiderpartiet ønsker færre biler i sentrum på sikt.


Sandefjord FrP mente enkelt og greit at en slik ordning ikke ville føre til mindre kaos, men heller tvert om. Vi fremmet forslag om at dagens parkeringstid ble videreført, men det fikk bare FrP sin stemmer.


Jeg fikk et behov for å oppklare prosessen rundt dette, da det i utgangspunktet er Høyre som løftet dette som en sak og nå at Herbjørn Hanson i sitt innlegg antyder at det er parkeringsvaktenes sjefer som fortjener liten ære.


La det være helt tydelig at innføring av 15 minutters parkering ved Vinmonopolet er en politisk beslutning, løftet opp politisk av Høyre og vedtatt politisk av nesten alle partier i hovedutvalg for miljø og plansaker, unntaket er som nevnt Sandefjord FrP .


Så får vi se etter en prøveperiode om dette var lurt eller ei.


133 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page