top of page

Har vi en vellykket integrering i Sandefjord?

En vellykket integrering er å begrense økte ulikheter i samfunnet.

Jeg forventer at flyktninger lærer språket, kommer seg i arbeid og står på egne ben.


Sandefjord FrP mener at det å stille krav er å bry seg. Ved å stille krav til innvandrere så viser vi dem respekt.


Norskkunnskapene må på plass før de kan hjelpe til i helse med eldre, syke og mennesker med nedsatt funksjon. I Sandefjord opplever vi at de det er for mange ansatte som har språkutfordringer, som igjen skaper usikkerhet hos mange eldre og syke, her har vi en jobb og gjøre.


Gode norskkunnskaper er innpass på arbeidsmarkedet.

Jeg mener det burde gjennomføres en obligatorisk 4 års språkkontroll slik at de blir fulgt opp.


Det er viktig at foreldre kommer ut i arbeid slik at barn ikke vokser opp i fattigdom og at familien blir godt integrert i samfunnet.


I Sandefjord vet vi at politiet har en tøff jobb med noen ungdommer i byen, det er etnisk norske ungdommer, men de er visst i mindretall.

Vi har også hørt at noen foreldre får sine barn til å selge narkotika. Hvordan blir det når de vokser opp? Dette klarer ikke kommunen alene her må politiet inn i større grad.


Vi vil ikke ha svenske tilstander i den flotte byen vår.

Sandefjord FrP vil at vi skal få til en god integrering for de som bor i Sandefjord, da må vi få dette på plass før vi tar inn flere. Flyktninger fra nærområdene er noe annerledes, vi kan ta i mot de som kommer fra Ukraina, men de må også lære seg språket og delta i samfunnet.


Sandefjord FrP ønsker også at vi måler resultater for å se om det vi gjør er godt nok.

117 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page