top of page

Er're mulig! "Train o' clock" igjen?

Handlelisten er fullført, og det er dags for en tur på butikken. Kall meg gjerne lat, men listen tilsier 4-5 bæreposer så her velges det å kjøre bil. Til mitt forsvar så har jeg ren vannkraft på tanken. Ut på Frederik Stangs gate, og det slår aldri feil, klokka er “Train ‘o Clock”, igjen! Er’re mulig! Skulle tro det lå en forbannelse over meg, det oppleves som at bommene er nede hver eneste gang jeg må krysse jernbane overgangen midt i Stokke sentrum. Og denne gang som de fleste andre så begynner køen og hope seg opp, en kø som stadig blir lenger.


Endringer over tid


Det er naturlig nok mest kødannelse i rushtiden, men for noen dager siden var jeg i et møte i Sandefjord på formiddagen, kom tilbake - og selvfølgelig "Train o' clock" - kl 11.55. Jeg kunne observere at køen strakk seg nesten 400m oppover Frederik Stangs gate når bommene endelig åpnet og jeg kunne fortsette ferden hjem. I rushen står gjerne trafikken gjennom hele bøkeskogen. Tidvis fremstår det som kaos, tilgang fra sideveiene og fremkommeligheten for kollektivtrafikken står helt i stampe.


Av sikkerhetsårsaker så tar BaneNor ned bommene minutter før toget passerer, dette gjeler også når toget kommer sørfra. Da går bommene ned før toget når stasjonen, alle må vente til passasjerer har gått av og på toget, og toget passerer bommene før de går opp og trafikken igjen kan passere.


Toget passerer overgangen minst 2 ganger i timen, og 3 ganger i rushtiden. Det betyr at hovedåren gjennom Stokke sentrum i praksis er stengt for trafikk 10-20% av tiden folk benytter den, med de konsekvenser det har for samfunnet.

Tall fra Nasjonal Veidatabase i 2018 estimerte at opp mot 8500 kjøretøy passerer overgangen daglig. Det betyr at nærmere 1000 kjøretøy må forvente å stø i kø, noen kanskje flere ganger, hver dag. Når vi vet at flest forflytter seg i rushtiden så må vi ta høyde for at selv 1000 er et lavt anslag. For de aller fleste av disse så er ikke kollektivt, eller det å gå eller sykle ett alternativ.


Løsning tidligst i 2032?


Sandefjord Kommune planlegger for at den største delen av nye boliger og veksten i kommunen legges til Stokke. Mellom 2015 og 2020 økte innbyggertallet i Stokke med 100 pr år, et tall vi må forvente har økt betydelig de siste årene gitt satsningen i området. Dette medfører sammen med økt vekst i tilknyttede områder, et betydelig press på trafikk avlastningen gjennom Stokke sentrum, og et press som bare vil øke.


Da vi flyttet tilbake til Stokke i 2016, var planene for nytt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord, estimert ferdigstilt i 2026. Det er først i forbindelse med denne utbyggingen at de økende utfordringene med planovergangen i sentrum vil bli løst, ved å legge veien under jernbanetraseen.


Nå estimerer BaneNor med en ferdigstilling i 2032, men også dette ser mørkt ut om ikke dagens regjering snur i sine planer og bevilger midler til prosjektet. Når pengene bevilges vil det fortsatt ta 7-10 år før de er ferdige.


Samtidig bygges det blokker og reguleres arealer til boliger i Stokke fortløpende. Når befolkningsøkningen fortsetter i samme takt eller til og med raskere enn i dag, så kan vi bare se for oss hvilke utfordringer dette vil medføre. Så ønsker vi selvfølgelig økt bosetting - det er fantastisk å bo i Stokke - men det vil få alvorlige konsekvenser for lokalmijøet dersom det tar enda 10 år før utbedringene av Frederik Stangs gate blir gjennomført. Det vil ramme alle som ferdes her, det vil ramme kollektivtrafikken og det vil kunne få alvorlige konsekvenser for utrykningskjøretøy. Også gående og syklende opplever utfordringer og utrygge situasjoner når trafikkbilde blir så trangt og uoversiktlig, når bilførere ikke ser personer i overgangsfelter grunnet kø.


Hvem tar ansvar?


Frederik Stangs gate i Stokke er en del av fylkesvei 3160 og fylkeskommunens ansvar, men sitter de på gjerdet og venter på BaneNor? Sandefjord som kommune har i flere av sine planer de siste årene lagt til grunn en forventning om betydelig befolkningsvekst på bakgrunn av intercity satsningene, og dimensjonerer kommunens arealer for å understøtte dette. Så hva nå, når den løsningen alle har tatt høyde for og ventet på stadig utsettes?


Sandefjord FrP ønsker økt fokus på dette og vil jobbe lokalt, men også med fylkes og stortingspolitikere for at dette nå løftes på dagsorden. Det er behov for en plan B på hvordan dette er tenkt løst. Vi ser alt nå antydninger til at trafikkavviklingen i Stokke sentrum vil kunne bli for belastende lenge før BaneNor gjennomfører de planlagte tiltakene for å legge veien under den nye tog traseen. Og hva om bevilgningene utsettes ytterligere? Vi må også se på utfordringen med støy for de som bor sentrumsnært i Stokke, og som plages av togenes signalhorn. Tog fornyes og signalstyrken blir kraftigere, så støy som i utgangspunktet skulle vært historie i 2026 er nå forsterket, og uholdbar for de som rammes.

37 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page