top of page

Jippi
Vi fikk vedtatt viktige resolusjoner

Sandefjord FrP

13. feb. 2023

Vi deltok med 10 delegater på Fylkesårsmøte for Vestfold og Telemark FrP denne helgen. Vi hadde sendt inn flere resolusjoner som vi ønsket vedtatt. Så det er klart at spenningen var på topp når vi skulle i gang med resolusjonsbehandlingen.

Sandefjord FrP hadde sendt inn 8 resolusjoner om ulike tema. Det ble selvfølgelig debatter og vi fikk ikke flertall for alle, men noen viktige ble vedtatt. Lokallaget jobber godt med å løfte saker og ulike problemstillinger så da er det moro å få gjennomslag. Nå skal disse til videre behandling i partiet og dette blir spennesnde og følge.


Resolusjonene som ble vedtatt:


Vestfold og Telemark FrP ber stortingsgruppa om: At det fremmes et forslag i stortinget som ber justisdepartementet instruere utrykningspolitiet til å ha økt fokus på bilister som kan utgjøre en fare ved at de kjører for sakte i trafikken, på lik linje med de som utgjør en fare ved å kjøre for fort.


Vestfold og Telemark FrP vil: - At alle politibetjenter som jobber i operativ ordenstjeneste skal utstyres med kroppskamera


Vestfold og Telemark FrP ber derfor om at det fremmes forslag om et pilotprosjekt for at videregående skoler i Vestfold overdras til kommunene i Vestfold når nye Vestfold Fylkeskommune er etablert.


Vestfold og Telemark FrP ber stortingsgruppen arbeide for at merverdiavgiften på de kommunale avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing fjernes i revidert nasjonalbudsjett.


Vestfold og Telemark FrP tar utfordringene på alvor og ber stortingsgruppen om: At det fremmes forslag i stortinget om å bevilge 10 milliarder til kommunene nå, fordelt på antall innbyggere i Norge og de tildeles kommunene basert på antall innbyggere. Pengene skal øremerkes tjenester for syke og pleietrengende og det er en forutsetning at kommunene opprettholder dagens nivå, slik at pengene kommer som et tillegg og at kommunen ikke redusere dagens pengebruk ved de kommunale budsjettene.


Du kan lese resolusjonen i sin helhet her

bottom of page