top of page

Marcus Rødseth

Studieleder

47899067

Alle medlemmer i lokallaget skal minst en gang i året ha fått tilbud om kurs. Lokallagets kurs- og skoleringsaktivitet skal være en fast del av lokallagsstyrets årsmelding.

- Har et spesielt ansvar for å legge til rette for skolering av nye medlemmer i lokallaget

- Skal legge til rette for at de av lokallagets medlemmer som er valgt inn i kommunestyret eller råd og utvalg får en best mulig opplæring

- Både fylkeslagene og partiet sentralt vil være behjelpelig med foredragsholdere til avholdelse av kurs og være behjelpelige med kursmateriell

- Ansvarlig for registrering av kurs og andre medlemsaktiviteter i medlemsregisteret

Marcus Rødseth
bottom of page