Harry Gran

Politisk nestleder

920 82 475

Nestleder er en pådriver for det politiske arbeidet i laget i nært samarbeid med leder og kommunestyregruppe.


Nestlederen i laget har også som oppgave spesielt å gjøre seg godt kjent med partiprogrammet, vedtektene og etiske og organisatoriske retningslinjer, slik at han er en ressursperson i lokallaget på disse områder. Nestlederen er en initiativtager til politiske uttalelser og resolusjoner.


Nestlederen er også en støtteperson for lederen i lokallaget.

Harry Gran