top of page

Taus majoritet 63000?

Vi merker oss og setter selvfølgelig pris på at folk engasjerer seg, det er bra. Men vi tillater oss å tro at de allikevel ikke er i nærheten av majoriteten i Sandefjord kommune. Og for de 63000 (fiktivt tall) ønsker jeg å si noe.


Vi mener bestemt at vi får utnyttet området best ved først og fremst å flytte fylkesveien. Det gir helt andre muligheter for å kunne utnytte arealet best mulig. Da kan vi igjen få plass til mange alternativer.


Dette har vært FrPs synspunkt hele tiden fordi det vil gi oss bedre mulighet til å få mer «luft» inn i prosjektet og således gjøre det mer attraktivt for alle. Omlegging av Fylkesveien har også hele tiden vært støttet av KrF. De har sogar foreslått kulvert/tunnel!


Fristende oppgradering av bryggekanten med egen plass til både syklende og gående, ett restauranthus i en til to etasjer, flatt tak og servering på taket. Åpne grønne rom, boligblokker med næring i første og kanskje andre etasje og bebyggelse som stiger jo lenger vekk fra sjøen vi kommer. Det vil også bli åpent mellom boligkroppene til både lys og utsikt fra den omlagte Fylkesveien nord for området vi snakker om her.


Politikerne avslo første utkast fra arkitektene og sendte det tilbake med føringer om hvordan de ønsket videre utvikling av prosjektet. Dette forslaget som da kom til formannskapet, la oss kalle det versjon 2, er det vi i FrP hele tiden har stemt frem. Det gir etter hva vi mener den absolutt beste utnyttelsen og gir mest tilbake, av alle senere versjoner også.


Da dette forslaget ble forelagt formannskapet var den en stor enighet om at dette ville vi alle gå for, men nei. Så kom behandling i kommunestyret og da snur flere av partiene igjen. De sier at nei dette blir for mye og de ser heller ikke behov for å flytte Fylkesveien

Saken blir sendt tilbake igjen med nye instrukser om hvordan flertallet vil ha dette utformet.


Så finner Ap og H ut at de skal fremme ett fellesforslag om hvordan de ønsker dette videre. Arkitektene begynner på nytt og kommer etter hvert med ett nytt forslag basert på hva Ap og H sa de ønsket.


Så snur jammen Ap og H igjen, er det mulig! De fremmer ett utsettelsesforslag for å få tid til å tenke gjennom saken igjen. Det toppet seg da forslagsstillerne, fra talerstolen i kommunestyret, snakket om forutsigbarhet. Er det mulig! Jeg tror og håper at de i beste fall må ha misforstått det begrepet fullstendig.


Så nå sitter arkitektene igjen å måper og tror vel knapt sine egne øyne og ører. Saken ble altså utsatt igjen til de får tenkt litt til på dette. Det eneste gode i dette, sik jeg ser det, er at de sammen partiene, Ap og H nå snakker om at de vurderer å kunne se på muligheten for å flytte fylkesveien. Eureka !!!


Så da håper jeg igjen at vi alle kan se på forslaget FrP hele tiden har fremmet som utvilsomt vil være det beste for alle de 65000 innbyggerne i Sandefjord Kommune. Glem at det er FrP sitt fremlagte forslag, se på løsningene som er foreslått. De er helt enestående


Utbygger må jo være verdens mest tålmodige…


144 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page