top of page

Skremmende høye mobbetall i Sandefjordskolen.


Ja, det er urovekkende å lese resultatene fra elevundersøkelsen fra elevene i skolene våre. Hvordan vi som politikere skal knekke koden for å få bukt med dette er vanskelig å finne.


Den klare forståelsen av mobbing sier at mobbing handler om at noen skader noen andre, enten psykisk eller fysisk. Handlingen gjøres med hensikt, og handlingen gjentas over tid. Erting og krenkelse ligger også innunder mobbebegrepet.

Vi har i Sandefjord som målsetting at alle, både elever og ansatte, i Sandefjordskolen skal oppleve et godt miljø med trivsel og vennskap. Det er derfor trist å lese undersøkelser som forteller oss, tross alle tiltak som er iverksatt, ikke ser ut til å ha ønsket effekt.


Som medlem av samarbeidsutvalget ved en av barneskolene i Sandefjord, fikk utvalget en grundig gjennomgang av elevundersøkelsen brutt ned på gjeldende skole. Undringen over de høye mobbetallene var så absolutt til stede, både fra lærere og elevråd. Det ble fundert over om svarene i undersøkelsen var helt ærlig. Når vi også får informasjon om at flere av rektorene på ungdomsskolene undrer seg over økningen i disse mobbetallene. De kjenner seg ikke helt igjen i disse resultatene.

Det er derfor flott at kommunalsjef Kristin Flåtten for Kunnskap, Barn og Unge sier: «Vi må grave dypere i resultatene fra elevundersøkelsen for å se hva som ligger bak. Mange skoler har ukentlige trivselsundersøkelser, og trivsel på skolen tas opp i både elevsamtaler og halvårsvurdering. Det er nå også tid for utviklingssamtaler på skolene og da vil elevene bli spurt spesifikt og trivsel og mobbing. Det er veldig viktig for oss som jobber med skole i Sandefjord at elevene våre har det bra. Vi tar disse resultatene alvorlig.»


Foreldrenes rolle er avgjørende for å redusere mobbingen i skolen. At skolene har et godt samarbeid med foreldre, er avgjørende. Skolene våre bør i all hovedsak drive læring, og ikke oppdragelse.


Politisk sett er spørsmålet om våre budsjettrammer er gode nok for å ha flere voksne til stede på skolene våre. Innsparingsbehovet er kommet langt og det ligger der i hver eneste budsjettbehandling på administrative stillinger. Dette medfører i ytterste konsekvens at lærere og rektor får økte administrative utfordringer, og dermed redusert tid til elevene.


Omorganisering av vaktmestertjenestene ved skolene gir en også et tankekors. Det er en del forefallende vedlikehold som ikke tas der og da, men utsettes til «vaktmesterpoolen» får tid. Dette kan medføre irritasjon både blant elever og lærere, som igjen gjør noe med trivselen.


Sandefjord FrP har skolen og læring som en hjertesak, og vi håper, og arbeider for at alle, både elever og ansatte skal trives i skolene våre.

 

Vidar Andersen

Lokallagsleder og kommunestyrerepresentant

Sandefjord FrP

44 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page