top of page

Hvorfor sykler du ikke mer?

Det har den siste tiden blitt behandlet saker som handler om utviklingen i Sandefjord, når det kommer til det politisk vedtatte målet om 0% økning i biltrafikk. All vekst skal skje med sykkel, gange og kollektiv, dette målet legges til grunn for all planlegging.


Vi i FrP er ikke mot at folket kan gå, sykle eller ta bussen. Det er fint at folk bruker ulike måter å komme seg fra A til B. Det vi ikke er for, det er at du skal "tvinges" til det, ved at man skal bruke bypakke- avtaler, sette opp bomring og kreve deg for bompenger for å bruke bilen.

Samtidig så skal det gjøres vanskeligere å kunne parkere og dyrere å bruke parkeringsplassen om du finner en. Alt for at biltrafikken ikke skal øke.


Det hevdes at vi skal legge til rette for syklende og gående, ved at vi må bygge flere gang/sykkelveier og sykkel felt for å få flere til å sykle. Sandefjord kommune har vært en del av sykkelbyprosjektet siden 2005, det har blitt brukt mye penger på tiltak for å fremme sykling, og det var en økning i starten, men de siste år så har det vært en nedgang.


Da må vi stoppe opp og stille spørsmål da, fungerer det vi gjør i dag? Har sykkelfelt i veibanen bidratt til at flere sykler, brukes disse sykkelfeltene som tiltenkt?

Vi bør kanskje undersøke dette nærmere før vi fortsetter i samme spor.


Hva som savnes i debatten, er jo spørsmålet: Hvorfor sykler du ikke mer enn du gjør?

Hva er grunnen til at vi velger bilen fremfor sykkelen? Det er først når vi har svaret på det, vi kan gjennomføre tiltak. Er det mangel på tilgang av sykkelvei og sykkelfelt?


Kan tid være en grunn? Kan en travel, behovet for en effektiv hverdag være en grunn? Se for dere en familie i Sandefjord som skal levere barn i barnehage, levere barn på skole, det er arbeid, det er handling, treninger og andre aktiviteter. Kan sykkelen brukes mer til å gjennomføre dagens gjøremål?


Vi ønsker oss innspill fra deg på hvorfor du ikke kan sykle mer enn du gjør? Hva mener du skal til for at du skal kunne bruke sykkel, gange eller buss mer enn du gjør i dag?


Vi er lei av symbolpolitikk som skal gjøre hverdagen vanskeligere for deg, med avgifter, restriksjoner og tvang. Mye kan høres fint ut i teorien, men vil kanskje ikke fungere i praksis


Send oss dine innspill, og god påske :)

54 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page