top of page

Har du hørt om de tre store TTT? Ting tar tid

Stadig vekk får folk som har søknader inne hos kommunen høre dårlige unnskyldninger på hvorfor søknadsprosessen tar så lang tid. Kommunen er til for å hjelpe folk. Da må de ta søknader som kommer inn på alvor og ikke til stadighet skylde på det ene og det andre når søknader bare blir liggende å hope seg opp.


- Fra virkeligheten.

Jeg har hatt en samtale med en alenemor som søkte om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til sin tenåring. Kommunal avlastning og støttekontakt fungerte ikke for dem. Det har gått snart 5 mnd nå hvor hun ikke har hatt noe hjelp, venter og venter på svar for å starte opp med privat BPA.


Søknad ble levert om å få BPA.

Etter 1 mnd får hun et brev, det vil ta 2 mnd til på grunn av sykdom. Svaret på søknaden kommer, men der står det at de har fått avlastning og støttekontakt.

Hva slags saksbehandling er dette? Det ble søkt om BPA! Det blir levert inn en klage på vedtaket der hun får hjelp av en jurist. Hun venter på svar og tiden går. Et brev kommer i postkassa, vi trenger en uke ekstra da det har vært påske. Det går noen dager så blir hun informert om to uker til, det er sykdom igjen. De som behandler denne saken, vet at hun ikke har noe hjelp nå.

Når man har et vedtak på avlastning og støttekontakt som skal bli BPA, så er dette en enkel sak og burde være en rask sak å behandle.


- Vi må få slutt på dårlige unnskyldninger


Jeg ønsker en kommune som stiller opp, ikke trenerer eller dra ut tiden på søknaden om hjelp. Søkeren trenger et raskt svar. Enkelte saker bør behandles raskt, innen 1 mnd. Kompliserte saker som må utredes og vurderes trenger litt lengre tid som kan gå over 1 mnd, men ikke lengre enn 2 mnd.

Av og til må et hjelpebehov dekkes umiddelbart.

Jeg syns Sandefjord kommune burde fatte et vedtak om saksbehandlingstiden, slik at de som søker vet når hjelpen kan starte opp. Kommunen må få slutt på de tre store T`ene og ivareta innbyggerne sine på en verdig måte.

Sandefjord FrP ved Harry Gran skal i kommunestyret legge frem et spørsmål til ordføreren. Interpellasjon saksbehandlingstid. Man hører at saksbehandlingstiden tar for lang tid i kommunen når det gjelder søknader om vedtak til viktig helsehjelp. Flere får midlertidig svar om at det er sykdom blant ansatte som er grunnen for at de ikke rekker å behandle saken, Dette er et svar som flere har fått av kommunen over lang tid. Om det er nok ansatte eller at man bevisst trekker ut tiden kan man lure på. Fra forvaltningsloven: Ser kommunen at saksbehandlingen vil strekke seg ut over en måned, skal kommunen snarest mulig sende et foreløpig svar med opplysninger om årsaken og forventet tid til saken foreligger. a. Enkle saker skal behandles raskt. b. Kompliserte saker som må utredes og vurderes trenger litt lengre tid som kan gå over en måned. c. Av og til må et hjelpebehov dekkes umiddelbart. Sandefjord FrP ønsker gode ordninger for våre innbyggere.

Noen spørsmål til ordføreren. 1. Hvor mange søknader i året 2022 fikk svar innen en måned som er vanlig behandlingstid? 2. Hvor mange måtte vente opp mot tre måneder? 3. Har kommunen et antall på hvor mange klagesaker som ble sendt til Statsforvalteren året 2022? 4. Hvor mange saker fikk søker medhold og kommunen måtte forandre?

251 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page