top of page

Et godt møte om helsepolitikk

Sandefjord FrP

12. sep. 2022

Vi inviterte våre medlemmer til møte om Fremskrittspartiets helsepolitikk. Friheten til å kunne velge tilbyder av helsetjenester reduseres med ny regjering. De fjerner godkjenningsmodellen som var til for at private bedrifter kunne levere tjenester til deg og meg.

Det betyr at private bedrifter som tilbyr helsetjenester ikke lenger kan bli godkjent, og du kan ikke bruke dem uten å betale alt fra egen lomme. Staten dekker ikke kostnaden, du skal kun bruke de offentlige tjenestene.

Det var mange fremmøtte, medlemsansvarlig Nina Borge ønsket velkommen.


Harray Gran (FrP) er leder av helse og sosial utvalget i Sandefjord, og han orienterte litt om det som rørte seg i kommunen og hvilke utfordringer som er i forhold til legemangel. Det jobbes godt med å få på plass nok fastleger.


Gruppeleder Cathrine Andersen orienterte litt om de siste økonomiske prognoser.

Strømregningen til kommune kan runde 100 millioner, avkastningen på fondet er nesten 70 millioner mindre enn budsjettert. Det blir en tøff tid i møte.

Kommuneplanen blir nå lagt ut på høring, vi har fremmet en del endringsforslag og vi venter spent på høringssvarene.


I tillegg så orienterte hun om at går det mot bruk av bypakke og bompenger i Sandefjord

- FrP har stemt nei.

Ingen partier kan garantere at de støtter videre ferjedrift, med unntak av FrP. Så det kan spøke for mange hundre arbeidsplasser fra 2030.


Stortingspolitiker Morten Stordal stilte opp (Bård Hoksrud, måtte melde forfall pga dødsfall)

og ga forsamlingen god innsikt i partiets helsepolitikk.

Vi diskuterte reformen "leve hele livet" som FrP tok initiativ til, dette er godt i gang i Sandefjord. Utfordringene knyttet til fastlegeordningen,

Pakkerforløp kreft ble et tema.

Det å leve og bo på sykehjem.

Helseforetakene og legevakt var også ett tema som det ble orientert om.

Han orientert i tillegg om reversering av godkjenningsordningen og andre områder som blir endret med dagens regjering.

Det var en aktiv gjeng med både synspunkter og spørsmål.

Vi takker for fremmøte og ser frem mot neste samling :)
bottom of page