top of page

Budsjettarbeidet

Cathrine Andersen, gruppeleder Sandefjord FrP

7. des. 2022

Vanskelige økonomiske tider for de fleste, det er dagens situasjon. Strømprisen påvirker også kommuneøkonomien, så kommunedirektøren la frem mange upopulære kutt og det han kaller en spareplan. Det er selvfølgelig ingen hyggelig situasjon for noen.

Kommunedirektørens forslag til handlings og økonomiplan, ble lagt frem i midten av november og ingen spesielt lystig lesning. Strømpris krisen, og uro i finansmarkedet ga oss store utfordringer for budsjettet i perioden 2023-2026.


Vi i FrP hadde jo noen ønsker og saker vi gjerne vil prioritere i tiden fremover, så det var naturlig å snakke med Høyre om å få til et felles budsjettforslag, men også Sp og KrF da vi har et valgteknisk samarbeid. Vi fant raskt ut at det viktige denne gangen var å opprettholde de planlagte sykehjemsplassen på Nygård bo og behandlingssenter, men også noen tiltak i forhold til barn og unge. Vi fikk også til at skolesekretærene fortsatt består


Med nesten 100 millioner i energiutgifter så rammes vi hardt, og vi må gjøre tøffe prioriteringer. Vi jobber fortsatt med dette, og vi kommer tilbake med våre prioriteringer inn i budsjettet når det er vedtatt den 20. desember.


Vi la frem en del av forslagene våre i gårsdagens formannskapsmøte, men dette blir ikke endelig vedtatt før den 20. desember i kommunestyrets møte, så det kan fortsatt bli noen forandringer.


bottom of page