top of page

Lasse Simonsen Ljøsterød

11. Listekandidat

KORT OM:

Er en gift mann på 46 år som har utdannelse innenfor kjemiprosess og har bodd i Sandefjord hele livet. Har vært politisk interessert siden min ungdom og har støttet FrP hele tiden. Etter å ha vært politisk engasjert i Sandefjord Frp for 20 år siden så har mitt politiske kampvilje våknet til liv igjen. Jeg har vært tillitsvalgt på min avdeling i Sandefjord Kommune som jeg jobber siden 2016. 


MEDLEM:

Jeg meldte meg inn i FrP / FpU i 1992 og jeg meldte meg inn pga. FrP sin kamp mot de høye skatte og avgiftene man både hadde og har her i landet. Asyl og innvandringspolitikken til FrP var også en faktor. Det samme var og er FrP sitt syn på bistandsbudsjettet til Norge og på hvordan disse midlene kunne blitt brukt på en bedre og billigere måte. Ved å videreføre dagens politikk på dette området får vi ikke hjulpet mange nok av de som sårt trenger hjelp og bistand.


POLITISK ERFARING:

Jeg var vara til Sandefjord bystyre for perioden 2003 - 2007. Jeg satt også i styret som sekretær i løpet av denne perioden. 


HJERTESAKER:

Mine hjertesaker er fjerning av formueskatt som jeg mener er en urettferdig skatt. Man kan snakke mye om at hvis man fjerner denne skatt så kan det hende at de såkalte "rikingene" kan bli nullskatte ytere noe som selvsagt ikke kommer til å være tilfelle, men det som virkelig er ille med denne skatten er at den går ut over den vanlig kvinnen og mannen i gaten som har vært flinke til å spare av lønnen man mottar etter de faste utgiftene man har og som etter noen år bikker over innslagspunktet som pr. i dag kun er på kr 1,7 millioner,-. At man må betale skatt av noe man egentlig har betalt inntektsskatt av tidligere er for meg et ran fra Staten og noe som må fjernes så fort som mulig. 


Ønsker også et mye mindre trykk på skatte og avgiftspolitikken som vi har i Norge i dag.  


Jeg brenner også sterkt for er sløsingen av penger innenfor offentlig forvaltning. Dvs. at jeg synes at skattepengene som blir brukt i det offentlige kunne blitt brukt på en mye mer fornuftig måte som igjen kunne spart samfunnet for mange milliarder/millioner kroner. Penger spart betyr penger til andre viktige samfunnsoppgaver som ellers kanskje ville blitt utsatt eller lagt på is pga. man mener at man ikke har penger til dette.  


SOM POLITIKER I SANDEFJORD:

Midt største ønske for innbyggerne i Sandefjord er at eldre mennekser som har behov for å komme på et alders eller sykehjem skal få plass så fort det medisinsk er helt klart at personen ikke kan bo for seg selv. 


Vil også at jobbe for at forvaltningen i Sandefjord kommune skal bli enda bedre enn i dag så at også vår kommune får mer ut av hver krone. Det er her viktig for at  forvaltningen skal bli enda bedre og smartere at dette foregår med et tett og godt samarbeid mellom politikerne, administrasjonen og de øvrige ansatte i kommunen fra første stund i denne prossessen. Her må alle hoder legges i "bløtt"


Ønsker også at Sandefjord kommune ikke bare ser på pris men også kvalitet, størrelse og tidsløp når man skal vedta å bygge nye bygg. Det dyreste bygget med den beste kvaliteten og størrelse kan fort bli det billigste i hele tidsløpet av bygget.


Har også et sterkt ønske at Sandefjord kommune vedtar en ny gjenvinningssstasjon som har vært under planlegging siden 2014. Det er på tide at Sandefjord kommune slik som de andre tidligere Vestfold kommunene har klart og det er å få en ny større og moderne gjenvinningsstasjon som tilfredstiller dagens og fremtidens krav. 


Vil jobbe for at Sandefjord ikke vedtar boligskatt. Dette er noe vi aldri må finne på å innføre for innbyggerne.


Har også et sterkt ønske at Sandefjord kommune vedtar masimal sjenketid som er lov i følge loven. Dette er noe bransjen trenger etter den tunge tiden dem hadde under pandemien. 


Vil jobbe for at byen forsatt har fergedrift i kommunen.


Jobbe for at det ikke innføres bompenger eller nye avgifter i Sandefjord kommune. Vil også helst redusere dem som vi har allerede har. 


412 41 957

Lasse Simonsen Ljøsterød
bottom of page