top of page

Cathrine Andersen

Kommunestyremedlem

920 70 777

Gruppeleder

Medlem formannskap

Leder av Hovedutvalg for miljø og plansaker

Leder av administrasjonsutvalget

Cathrine Andersen
bottom of page