top of page

Uheldig feilinformasjon fremsatt av partiet Rødt

En forutsetning for å kunne opprettholde en konstruktiv debatt, er en forventning til at de som deltar evner å forholde seg til de faktiske forhold, fremfor å ty til hersketeknikker eller fremmer usanne påstander med mål om og undergrave meningsmotstandere. Det er i denne saken den største forskjellen på FrP og Rødt


Mitt innlegg i SB 14.03.23 der jeg stiller meg kritisk til Rødt’s plan for å unngå økte forskjeller, ble som forventet lite konstruktivt mottatt av Rødt’s representant. Som tatt ut av sosialismes lærebok, velger Odd Harry Jørvum Svendsen å ty til hersketeknikk, og fremme påstander uten rot i virkeligheten. Hadde det vært hold i Odd Harry Jørvum Svendsen sine argumenter, så hadde det blitt henvist til kilder som kunne understøttet påstandene fremmet i representantens innlegg i SB 17.03.23


Det at FrP og Rødt står langt fra hverandre på mange politiske områder, er velkjent for de fleste.

Mindre kjent er kanskje forskjellene i de politiske ideologiene, og de kommer ofte best til syne i debatter som denne. Mens FrP respekterer og anerkjenner andres meninger og politiske ståsted, på tross av uenigheten, så velger Rødt, og venstresiden i betydelig større grad ty til tåkelegging, og usanne påstander i et forsøk på å hindre en opplyst debatt. Debatt er sunt, debatt er viktig, og debatt er avgjørende for å få belyst et bredt meningsmangfold.


Odd Harry Jørvum Svendsen sin påstand om at undertegnede kommer med selvmotsigende svar, uten å begrunne dette faller derfor på sin egen urimelighet. Innlegget begynner med å påstå at “FrP angriper pensjonisters og uføres rettigheter”. En påstand uten kontekst som fremmes helt uten forklaring.


En påstand undertegnede ikke kjenner seg igjen i, gitt at FrP blant annet har kjempet mot både underregulering av pensjon og avkortning for gifte og samboende pensjonister. Når det kommer til uføre så kan det kun spekuleres i hva Odd Harry Jørvum Svendsen viser til, men det kan være FrP sin uføre-politikk. FrP har nok et litt annet syn på uførhet enn Rødt. Der Rødt i større grad vil at leger med spesialkompetanse subjektivt skal få mandat til å vurdere grad av uførhet, ønsker FrP at det skal innføres en mer realistisk gradering av uførhet, at ingen under 40 år skal gis varig uføretrygd - med mindre det er helt åpenbart at de aldri vil kunne delta i arbeidslivet, og sikre at unge som står i fare for å havne på uføretrygd, får tett veiledning og oppfølging der målet må være at uførhet unngås så langt det er mulig. (kilde)


Den mest graverende påstanden i Odd Harry Jørvum Svendsen sitt innlegg er dog utvilsomt “Frp vil opprettholde strømprisen som er en stor inflasjonsdriver”


Her må det være lov å henstille representanten fra Rødt om å sjekke sine kilder, da det som fremmes er direkte feil. FrP, som eneste parti på stortinget har offentlig beklaget at partiet i regjering støttet vedtaket om å innføre EU’s 3de energipakke. FrP er med andre ord et parti som erkjenner når det er gjort en feil, er villig til å ta konsekvensen av det, og gjør sitt ytterste for å rette opp igjen de feil som er begått. Det fremstår derfor underlig at Odd Harry Jørvum Svendsen unnlater å anerkjenne at FrP i mai 2021, støttet nettopp Rødt sitt representantforslag i Stortinget der forslaget var stans i videre tilpasning til ACER.


Tvert om, så forsøker Odd Harry Jørvum Svendsen å fremheve sitt eget parti, ved å sverte en politisk motstander med bruk av usannheter som beste fall fremstår uprofesjonelt.


Avslutningsvis er det gledelig å se at Odd Harry Jørvum Svendsen deler FrP sitt syn på viktigheten av å effektivisere byråkratiet, selv om vi ikke er helt enig i omfanget. Så får vi være enige om at FrP og Rødt er uenig i om det sosialdemokratiske synet på staten er det beste.


Jeg ser frem til fremtidige debatter med Rødt og de andre partiene, men jeg håper vi kan holde debatten konstruktiv og informativ, på tross av uenigheter, slik at innbyggerne får den informasjonen de trenger for å kunne gjøre seg opp sin egen mening.

51 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

留言


bottom of page