top of page

Silje Mikkelsen Hauglund, kan vi holde oss til kontekst?

Først vil jeg takke Silje Mikkelsen Hauglund for at hun tok seg tid til å svaremitt leserinnlegg der jeg er kritisk til retorikken i hennes opprinnelige innlegg


Jeg skal prøve å dra inn debatten til å bli konstruktiv så vi kan holde oss til tema.


Eneste referanse vi har til kommunismen er å se østover, så jeg klarer ikke å se at det skulle være så usmakelig påstand? Frem til Rødt tar ord som kommunisme og sosialistisk revolusjon ut av partiprogrammet, tar avstand fra kommunisme, samt begynner å føre en politikk som ikke er radikal, ekstrem sosialisme (kommunisme) så er Rødt pr definisjon et kommunistisk parti, uavhengig om deler av partiet omtaler seg selv som sosialister.


Så er det viktig å holde seg til kontekst. Min kritikk gikk på Silje Mikkelsen Hauglund sin oppfordring til at leserne skulle sende inn sine meninger til en kommisjon, med det som formål å få inn begrensninger i dagens grunnlov §100. Hun tar til orde for å begrense muligheten til å ytre seg, og derav mitt utsagn om at dette ikke er et samfunn jeg ønsker. Det finnes alt en rasismeparagraf i lovverket, at politiet ikke benytter denne, gir ikke grunnlag for å endre en så viktig grunnlov som §100 er.


Videre kritiserte jeg Silje Mikkelsen Hauglund for ikke å ta avstand fra den volden som enkelte utførte på torget denne lørdagen. Hvorpå hun lister opp mine “logiske” brister?


Heller ikke her klarer Silje Mikkelsen Hauglund å forholde seg til kontekst, nemlig hennes eget leserinnlegg. Jeg kan ikke ignorere noe jeg ikke har forutsetning for å vite noe om - at Rødt var tilstede og aktivt oppfordret pøbler til og avstå fra vold, sto det ingenting om i hennes innlegg. Hun viste sympati og en erkjennelse for at ordene som ble fremsatt av SIAN er støtende men ikke fortjente å bli gjengjeldt med vold, for da ble SIAN offeret? Det er ikke å ta tydelig avstand fra at vold ikke er en akseptert motreaksjon i et sivilisert samfunn - uansett årsak eller hva man måtte føle. Slik det ble fremstilt på TV er jeg overrasket over at noen i det hele tatt kunne føle seg krenket, gitt at det virket som om det var umulig å høre noe av det SIAN prøvde å si. Så at noen da hadde behov for å utøve vold fremstår litt rart,men jeg var ikke der så jeg har ikke det hele og fulle bildet.


Først i etterkant har jeg blitt gjort oppmerksom på at Rødt hadde representer på torget denne lørdagen. I forkant av demonstrasjonen ble det tverrpolitisk tatt avstand fra SIAN og flere uttalte at de ikke ville møte opp på torvet nettopp for å unngå noen form for oppmerksomhet. Rødt valgte åpenbart å stille opp på torget. Jeg var ikke der, av den grunn kan jeg kun forholde meg til det som ble fremsatt i media og har ingen personlig erfaring rundt hva som skjedde og hvem som gjorde hva på torget den lørdagen. Så at jeg har løyet i avisen faller på sin egen urimelighet. Jeg beklager om mitt innlegg hentyder at jeg mener at alle motdemonstrantene utførte voldshandlinger. Jeg mener selvfølgelig ikke det. At jeg tillegges en slik mening syns jeg bare er trist, det vitner om at min kritikk av Silje Mikkelsen Hauglund var berettiget om det er dette hun tar ut av mitt innlegg.


Jeg har heller aldri påstått at ytringsfrihet er “lyttetvang”, Men om vi ikke ønsker sånne ytterliggående “krenkefester” i regi av SIAN så er min oppfordring at man begynner å lytte, også til de røstene man ikke er enige med. Først da vil man kunne oppnå en sivilisert dialog, få alle meninger opp i dagen og diskutere løsninger. Jeg tror ikke vi har vondt av å bli opplyste om alle sider av saker vi i utgangspunktet er uenige i eller kanskje ikke forstår. Det burde jo være i Rødt sin interesse gitt at de “kjemper for ett samfunn der alle er inkludert.”


Uansett så står jeg inne for mine påstander om at Rødt sin retorikk er farlig så lenge de tar til orde for et mål om å endre grunnlovens §100. At Rødt tar tydelig avstand fra voldshandlinger, kom ikke frem i Silje Mikkelsen Hauglund sitt opprinnelige leserinnlegg, som dannet grunnlaget for min kritikk.

15 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page