top of page

Oppslutning om lokaldemokratiet.


Foto Sandefjords Blad.

I kommunestyret den 8. februar fikk representantene forelagt seg en evalueringsrapport for gjennomføringen av valget den 11. september 2023.

Gjennomføringen av valget gikk som planlagt med god tid for innbyggerne til å få avgitt stemme ved de steder der det var mulig å forhåndsstemme. Men det kom noen foruroligende tall når det gjaldt valgdeltagelse blant de stemmeberettigede i kommunen, og jeg siterer fra saksframlegget:


Sandefjord kommune hadde en valgdeltagelse på 56,3% herav utgjorde forhåndsstemmer 47,1%. Det har blitt mottatt 29 431 stemmesedler til kommunen, og det var på valgdagen registrert 29 551 kryss i manntallet, differansen mellom mottatte stemmesedler og antall manntallskryss skyldes at en velger kan levere to stemmesedler en for kommunestyrevalg og en for fylkeskommunestyrevalg, men har bare ett kryss i manntallet pr. velger. Sandefjord var det for året 2023 registrert 52 455 stemmeberettigede.

Dette er jo noe som de politiske partier fikk med seg da valgresultatene forelå umiddelbart etter valget.


Det er et stort tankekors for det politiske miljøet i Sandefjord at valgoppslutningen blant velgerne i Sandefjord var så lav som 56,3%. Det ble fremmet forslag i kommunestyremøtet om at administrasjonen skulle legge fram en sak på hvorfor oppslutningen var så lav. Sandefjord FrP stemte imot dette forslaget fordi vi mener at det er opp til det enkelte parti å sørge for oppslutning rundt lokaldemokratiet.


Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland skal tidligere ha uttalt at de politiske ideologiene i Norge er døde. Det spørs om ikke han fikk rett. De ideologiske skillelinjene viskes ut og likheten i de lokale valgprogram som blir presentert inneholder mye av det samme. Verdigrunnlaget til det enkelte parti blir lite synlig. Og ærligheten mot partiets program viskes fort ut. Partifloraen med mange partier kan virke negativt, og forståelsen av å bi hørt, og dermed ivaretatt, fra enkelte velgere blir fort avgjørende.


Det enkelte lokalparti i Sandefjord bør gå i seg selv for å finne ut om de appellerer i det hele tatt til dem som ikke benytter stemmeretten. 1,1% av velgerne benyttet seg av retten til å stemme blankt. Dette er også et signal, og stemmeretten er benyttet.

Sandefjord FrP tar oppslutningen om lokalvalget alvorlig, og gjør det vi kan for å synliggjøre våre verdier og grunnholdninger i enhver sak som behandles. Vi ønsket ikke at kommuneadministrasjonen skulle bruke tid og ressurser på hvorfor så mange ikke benytter retten, og for noen plikt, til å avgi sin stemme ved valg. Kommuneadministrasjonen skal, på vegne av det politiske miljø, sørge for tjenester av god kvalitet til kommunens innbyggere.


Demokratiet i Norge fortjener størst mulig oppslutning. Folket avgjør ved valg, og flertallet ved representative valg legger retningen for landets, og kommunenes velferdsproduksjon. De som ønsker endringer eller forbedringer har muligheten ved valgene hvert fjerde år. Det er ingen trøst for demokratiet at «den som tier samtykker»

 

Vidar Andersen

Lokallagsleder

Sandefjord FrP.

42 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page