top of page

Sandefjord Arbeiderparti krisemaksimerer

Cathrine Andersen, gruppeleder

12. sep. 2022

Under behandling av forslag til ny kommuneplan som skal legges ut på høring tok det helt av for AP, de mener vi raserer bokvaliteten. Vi forsøkte gjentatte ganger å si at vi legger forslag til endringer ut på høring, det er på ingen måte vedtatt. Det kom til og med påstander om at vi skulle fortette mer enn nabobyene. Jeg vil påpeke at Larvik har en utnyttelse på 50% BYA i sentrum, mens vi foreslår å øke fra 35% BYA til 45% BYA i Sandefjord sentrum. Så ikke helt riktig påstand fra Arbeiderpartiets gruppeleder der.

Sandefjord FrP har ingen intensjon om å rasere bokvaliteten i Sandefjord. Og vi sitter heller ikke på fasiten på hva som er bokvalitet for den enkelte. Men vi står ovenfor utfordringer knyttet til arealbruk. I dag skal vi ikke bygge ned dyrka eller dyrkbar mark, ikke langs sjøen, ikke i LNF områder og samtidig bevare skog. Det sier seg selv at det ikke er mye areal igjen å bygge på. Derfor ønsker vi å høre muligheten for en større utnyttelse av eiendommer.


Vi vet at ikke alle er like begeistret for store utearealer som krever stell og vedlikehold. De er kanskje mer opptatt av tilgang til grøntområder som de kan ferdes i. Eller at de ønsker å bygge en hagestue på tomta si som de ikke har anledning til i dag, fordi bebygd areal på tomta er brukt opp. I områdene utenfor fortettingssonen avsatt i kommuneplanen så er BYA på 25%, vi legger ut på høring 40%.


For å gi et eksempel så betyr det at dersom du har en boligtomt på 500m2 så kan du i dag bygge 125m2, 375m2 skal gå til hage og parkering. (Garasje, terrasser av en viss høyde og hagestuer skal inkluderes i BYA.) Med en BYA på 40% så kan du bygge mer på eiendommen, opp til 200m2 med et restareal på 300m2. Så må det være sagt at det ikke er et krav, men en mulighet.


Når det gjelder områder innenfor fortettingssonen/sentrum så foreslår vi å øke BYA fra 35% til 45%, altså, grad av utnytting skal ikke overstige 45% BYA. Hvis vi tenker på et område på 5000m2 så kan du i dag bygge på 1750m2, mens det skal være 3250m2 igjen. Sett at dette ble økt til 45% så kan du bygge på 500m2 ekstra og restarealet vil være 2750m2. Jeg må si at jeg er litt undrende til at man kaller det rasering av bokvalitet.


Vi er jo et parti som er opptatt av eiendomsretten, vi mener at du skal kunne utnytte eiendommen din mer enn det du kan i dag.


Det viktigste her, er at beslutning om disse endringen er ikke tatt, dette skal nå ligge ute på høring i 8 uker. Så har man meninger om dette så send høringssvar. Det er først etter høringsprosessen beslutningen skal tas.

bottom of page