top of page

Ketil Pedersen

14. Listekandidat

KORT OM:

Jeg er 28 år gammel, opprinnelig fra Sortland i Vesterålen men flyttet til Sandefjord i 2019.

For tiden studerer jeg Sosiologi og Nautikk ved USN i Horten, og ved siden av studiene jobber jeg hos Fjordline. På fritiden driver jeg med en rekke aktiviteter der jeg deriblant er politisk aktiv og er frivillig i Røde kors.


MEDLEM:

Jeg meldte meg inn i FrP i 2019. Jeg har alltid vært engasjert og interessert i politikk, og siden jeg også har et ønske om å kunne være med å påvirke det som skjer i politikken og i samfunnet så valgte jeg å bli politisk aktiv. Da FrP er det eneste partiet som har en politikk jeg er enig med og føler tilhørighet til, så var det bare naturlig at det var dette partiet jeg valgte å bli medlem av.


POLITISK ERFARING:

eg har ikke så mye politisk erfaring fra før, men jeg har vært ganske aktiv i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) i årene 2020-2022, også har jeg vært aktiv i FrP det siste året. 


HJERTESAKER:

Mine hjertesaker er Justis, Skatter og avgifter, og Frihet.


SOM POLITIKER I SANDEFJORD:

Jeg vil jobbe for å gjøre Sandefjord til en enda bedre og mer attraktiv by enn den er i dag, og jeg vil gjøre det jeg kan for å ta vare på våre innbyggerne og sikre at alle får et godt tilbud innenfor blant annet skole, sosiale tjenester, helse og omsorg, kultur og idrett.

Det er også viktig for meg at Sandefjord skal være en trygg by for alle, samt at skatte -og avgiftsnivået skal holdes lavt, og at det skal være stor forekomst av frihet for innbyggerne, noe som betyr at man skal kunne leve livet sitt og ta egne valg uten at politikerne skal blande seg.

45257527

Ketil Pedersen
bottom of page