top of page

Jørgen Sandtorv

3. Listekandidat

KORT OM:

Bor i Stokke, samboer, 2 barn og jobber innen IT Sikkerhet


MEDLEM:

Meldte meg inn første gang i 2001, men flyttet fra Stokke så døde litt ut. I 2019, etter 2 år med det som opplevdes som en kamp mot kommunen i en byggesak, bestemte jeg meg for at dette ville jeg få gjort noe med.


POLITISK ERFARING:

Nestlederverv i Sandefjord FrP, gjenvalgt som nestleder i år.


HJERTESAKER:

Innvandring 

Offentlig byråkrati, økonomisk sløseri og symbolske klimatiltak

Innovasjon, få mer ut av de ressursene man har tilgjengelig

trygghet for innbyggerne. 


SOM POLITIKER I SANDEFJORD:

Jeg ønsker å få mer ut av de økonomiske midlene kommunen har til rådighet. 

Jeg vil jobbe for en bedre integrering slik at de som bosetter seg i kommunen opplever å bli en ressurs med gjensidig respekt.

Jeg vil få økt fokus på hverdagskriminaliteten

Jeg vil at kommunen skal være en profesjonell tjenesteleverandør for innbyggerne


(1) Jørgen Sandtorv - Lokalpolitiker | Facebook

41104529

Jørgen Sandtorv
bottom of page