top of page

Harald Lind

13. Listekandidat

KORT OM:

Jeg heter Harald Lind og er 68 år og har derfor blitt pensjonist.

Jeg har arbeidet i 25 år med plastikk på Vefi, Hegdal. Deretter så arbeidet jeg 17 år I tre på Hasås as. Med trelast der jeg var ute selger/lager. Men 1. oktober 22 så valgte jeg å bli pensjonist.


MEDLEM:

Litt usikker på når jeg meldte meg inn i partiet, men jeg ble kasserer i 2004. Så jeg må ha meldt meg inn da eller i 2003. Men jeg har stemt på FRP siden 1977. Siden det var ett parti som var mot høye skatter og avgifter. Da het det Anders Langes parti, men byttet navn i 1977 til Fremskittpartiet.


POLITISK ERFARING:

Har erfaring fra styret og har hatt varaplass til kommunestyret


HJERTESAKER:

Jeg er veldig glad i den sterke innvandrings politikken som FRP har, men det er ikke hjertesaken min, det er barnehage og skole. Der jeg synes at det er feil holdning til mobbing, da det er den som blir mobbet som må ta tak og ikke mobberen som må flytte til en annen skole.


SOM POLITIKER I SANDEFJORD:

Men det jeg også vil gjøre noe med er eldre omsorgen. Der er det mange som arbeider som hjemmehjelpere og kommer inn i Norske hjem, men som ikke kan snakke norsk. Så det er et mål som må rettes opp. En annen ting er at det må lages mat på pleiehjemmet ikke bare varmes opp.

971 49 909

Harald Lind
bottom of page