top of page

Elise Andersen

15. Listekandidat

KORT OM:

Gift, 2 barn og 2 barnebarn, nå pensjonist. Utdanning, videregående + fagbrev i søm. Jobbet i bank og resepsjon på Park Hotell, drevet transportfirma i 20 år sammen med min far, 10 trailere  til kontinentet.


MEDLEM:

Rundt 1990, engasjert politisk familie fikk meg til å sette meg inn i partienes program, FrP var det partiet som traff mine meninger.


POLITISK ERFARING:

Startet i Sandefjord kommune med 4 år i Plan og utbygging , 8 år i Byggekomiteen ( Kommunens egne byggeprosjekter) 4 av disse også i kontrollutvalget. Sitter  nå som første vara til kontrollutvalget.  Har sittet mange år som sekretær i styret for Sandefjord Frp. 

På Fylket , 4 år i Plan og utbygging, så 4 år i kontrollutvalget, samtidig 1 vara til Fylkestinget, møtte på alle møtene der. I denne perioden sitter jeg i utvalget Næring og reiseliv og 2 vara til fylkestinget.  Har hatt lang erfaring i Fylkesstyret for FrP. 


HJERTESAKER:

Plan og utbygging, skole, helse og eldreomsorg.


SOM POLITIKER I SANDEFJORD:

Gode utbyggingsmuligheter, bra utdanning og nye oppdaterte skolebygg samt god eldreomsorg på alle områder og beholde fergedriften.

47260271

Elise Andersen
bottom of page