top of page

Wenche Antonsen

Vara til kommunestyret

933 50 402

Varamedlem til hovedutvalg for kunnskap, barn og unge

Varamedlem til hovedutvalg for kultur, idrett og fritid.

Wenche Antonsen
bottom of page